yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

3. Результатом ФВА є варіанти рішень, які передбачають зіставлення сукупних витрат на виріб, що є сумою поелементних витрат, з якою-небудь базою. Цією базою можуть бути мінімально можливі витрати на виріб.

Економічна ефективність ФВА показує, яку частку від мінімально можливої величини витрат складає їх зниження, та визначається відношенням різниці реально сформованих сукупних і мінімально можливих витрат до величини мінімально можливих витрат.

Основне завдання дослідницького етапу – розроблення варіантів удосконалення об’єкта ФВА та відбір найбільш економічних і реальних.

Рекомендаційний етап – це розроблення рекомендацій щодо удосконалення об’єкта ФВА і прийняття обґрунтованих рішень з їх реалізації, що передбачає оформлення остаточного документа з техніко-економічними розрахунками, складання та затвердження плану-графіка реалізації рекомендацій. Підсумком проведення ФВА як важливого інструмента оптимізації фінансових потоків є зниження витрат на одиницю корисного ефекту, що досягається: а) скороченням витрат при одночасному поліпшенні споживчих властивостей продукції; б) підвищенням якості продукції або послуг при збереженні рівня витрат; в) зменшенням витрат при збереженні рівня якості продукції або послуг.

Виходячи з вищенаведеного, перелічимо переваги та недоліки функціонально-вартісного аналізу.

 

До переваг можна віднести таке:

– більш точне знання вартості продукції та операцій дає можливість приймати правильні стратегічні рішення з ціноутворення, вибору між можливостями виготовляти виріб самостійно або купувати, з вкладення коштів у науково-дослідні роботи, автоматизації процесів тощо;

– велика точність відносно виконуваних функцій, за рахунок чого компаніям вдається приділяти більше уваги управлінським функціям, таким, як підвищення ефективності дорогих операцій, дозволяє виявляти і скорочувати обсяг операцій, що не додають цінності продукції.

Функціонально-вартісний аналіз має такі недоліки:

– процес опису функцій може виявитися надмірно деталізованим, а модель – занадто складною;

– для якісної реалізації найчастіше потрібні спеціальні програмні засоби;

– модель часто застаріває у зв’язку з організаційними змінами. Зважаючи на недооцінювання цього методу для управління фінансовими потоками, його реалізація часто розглядається як непотрібна і не підтримується оперативними керівниками.

 

Приклад 2.2.5

Застосування ФСА-аналізу в діяльності підприємства

 

 

Відділення банку має таку структуру (рис. 2.2.5.1).

 

 

 

Рис. 2.2.5.1 – Структура відділення банку

 

 

Грошові витрати на 1 місяць щодо відділення наведені у табл. 2.2.5.1.

Таблиця 2.2.5.1 – Витрати відділення на 1 місяць, умовні одиниці

Стаття витрат

Витрати

Витрати на утримання апарату

10000

Амортизація

2000

Оренда

20000

Витрати на утримання майна

8000

Охорона

5000

 

Деталізовані витрати на утримання апарату стосовно рівня кожного співробітника наведені у табл. 2.2.5.2.

Таблиця 2.2.5.2 – Деталізовані витрати на утримання апарату стосовно кожного співробітника, умовні одиниці

Співробітник

Витрати

Керівник відділення

 

112