yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

2.3. Сучасні (спеціальні) методики контролінгу

Ключові показники діяльності (КПД)

 

Останнім часом все більшої актуальності набувають підходи до аналізу та оцінки результатів діяльності, що ґрунтуються на системах ключових показників діяльності (КПД) . Системи КПД базуються на обмеженому наборі фінансових і нефінансових показників, що характеризують найбільш істотні аспекти діяльності підприємства і відображають ступінь досягнення нею стратегічних цілей.

Застосування цих систем показників на підприємстві орієнтоване, перш за все, на потреби керівництва організації в наявності різнобічної, актуальної і достовірної інформації про її діяльність, на основі аналізу якого можуть бути прийняті ефективні управлінські рішення.

 

 

 Підходи до аналізу та оцінки результатів діяльності, що ґрунтуються на системах ключових показників діяльності (КПД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед західних моделей найбільш опрацьованими і поширеними є: «Збалансована система показників», «Піраміда ефективності» і «Бортове табло».

Проведемо порівняльний аналіз з метою визначення основних подібностей та відмінностей, недоліків і переваг моделей і виявимо базові принципи і підходи до аналізу та оцінки результатів діяльності, що ґрунтуються на ключових показниках діяльності.

Збалансована система показників (ЗСП) «Balanced Scorecard» – це нова система управління компанією; механізм реалізації стратегії та її коригування; інструмент перекладу стратегії в площину конкретних цілей, показників і завдань; надійний інструмент контролю показників майбутнього; система мотивації персоналу; система зворотного зв’язку, навчання і постійного розвитку.

Відмінність системи збалансованих показників від інших систем управління:

– ЗСП управляє не тільки фінансовими показниками, але й нефінансовими.

– ЗСП – це система управління за допомогою показників, а не система вимірювання показників.

– ЗСП – управляє компанією, об’єднуючи всі процеси воєдино;

– ЗСП – це система управління не тільки для керівників компанії, але й для всіх співробітників.

Основні положення збалансованої системи показників:

1. Наявність нефінансових показників поряд із фінансовими.

2. ЗСП дозволяє перетворити стратегію в набір взаємозв’язаних показників. Таким чином, забезпечується зв’язок стратегії з операційною діяльністю.

3. Показники збалансовані за 4 перспективами: фінанси, клієнти, внутрішні процеси, навчання і розвиток.

4. ЗСП оцінює ефективність діяльності організації як у минулому, так і в майбутньому. З цією метою показники в системі поділяють на запізнілі (lagging) і випереджальні (leаding).

5. Між показниками в системі існує причинно-наслідковий зв’язок, відображений у «стратегічних картах»  підприємства.

6. ЗСП впроваджується в підприємство методом «зверху-вниз» через усе підприємство. Для кожного підрозділу розробляють свою систему показників.

7. ЗСП містить обмежений набір показників – як правило, не більше 25 для одного підрозділу.

Збалансована система показників забезпечує керівництво підприємства універсальним механізмом, який інтерпретує світогляд і стратегію підприємства через набір взаємозв’язаних показників. До фінансових показників, як правило, відносять: виручку, різні показники фінансових результатів  (операційний прибуток, чистий прибуток), рентабельності (активів, інвестованого капіталу) і т. д.

 

116