yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

Система збалансованих показників дістала велике поширення на практиці[67].

Піраміда ефективності була розроблена приблизно в той самий час, як і збалансована система показників. Її автори Р. Лінч, К. Крос і МакНейр представили основні положення  моделі в 1990 році  (рис. 2.2.6), а саме:

- модель побудована на основі набору фінансових і нефінансових показників, згрупованих за 9 блоками (ринок, фінанси, задоволення клієнтів, інновації та навчання, продуктивність, якість, час постачання, виробничий цикл, брак;

- піраміда показників стосується усієї організаційної структури, визначаючи кожному рівню ієрархії свій блок відповідальності;

- піраміда пов’язує стратегію організації з операційними показниками ефективності персоналу на нижньому рівні ієрархії;

піраміда відображає двосторонні комунікації між різними рівнями організаційної ієрархії. Іншими словами, цілі передаються вниз по організації, в той час як показники – збираються знизу вверх.

У сфері операційної діяльності (нижня частина піраміди) дії оцінюються щодня, кожної неділі або щомісяця. У верхній частині піраміди переважають фінансові оцінки, періоди яких істотно більші. На думку авторів моделі, система показників повинна бути інтегрована таким чином, щоб оперативні оцінки на нижніх рівнях були пов’язані з фінансовими на верхніх. Цілі, що встановлюються в окремих блоках піраміди, задовольняють стратегічні цілі організації і деталізують їх на конкретний період (наприклад, 1 рік). При цьому кожній цілі можуть відповідати один або більше показників[68].

Бортове табло (Tableau de Bord)це підхід, який був розроблений і використовувався на практиці задовго до винайдення ЗСП Робертом Капланом і Дейвідом Нортоном. Як показало дослідження, проведене в 2001 році, у Франції майже 100% опитаних підприємств використовує систему «Tableau de Bord», і лише одна з тридцяти двох опитаних компаній – збалансовану систему показників.

 

 

Рисунок 2.2.5 – Схема стратегічної карти ЗСП

 

 

Рисунок 2.2.6 – Піраміда ефективності. Основні положення концепції:

Основні положення «Tableau de Bord»:

– система являє собою набір фінансових та нефінансових показників для вимірювання результатів діяльності кожного підрозділу;

– показники в системі поділяють на цільові та функціональні, між ними визначаються причинно-наслідкові зв’язки;

– на нижніх рівнях ієрархії, як правило, використовуються показники операційної ефективності (нефінансові), на верхніх рівнях, навпаки;

– система не має часової прив’язки до систем обліку на підприємстві. Основна частина показників відстежується в оперативному режимі;

– результати діяльності, як правило, відображаються у графічному чи іншому зручному для перегляду вигляді.

Система об’єднує набір фінансових і нефінансових показників, пов’язаних причинно-наслідковими зв’язками. Кожен показник відображає стан певної частини бізнесу, якою потрібно управляти; таким чином, «Tableau de Bord», по суті, є загальною моделлю функціонування бізнесу як системи.

На цей час «Tableau de Bord» має багатоцільове призначення, а її інформація використовується для різних рівнів управління підприємством. Більше того, для кожного підрозділу в організаційній структурі формується своя «панель інструментів» з показниками, що характеризують основні параметри його діяльності. Це характеризує адаптацію моделі до американської концепції управління за центрами фінансової відповідальності. Інформація, яка використовується в «Tableau de Bord», може бути як фінансовою, так і не фінансовою, причому на нижніх рівнях управлінської структури переважає остання. Чим вище рівень менеджменту, тим більша частка фінансових показників використовується для прийняття рішень, а дані в «Tableau de Bord» стають все більш узагальненими і менш детальними. У системі використовуються дві категорії показників – цільові і функціональні. Що стосується перших, то вони визначаються виходячи з того бачення стратегії, яке сформувалося у вищого керівництва підприємства, повинні підтримувати нижчі рівні управлінської структури. Другі, тобто функціональні, показники обов’язково повинні відповідати таким вимогам:

 

118