yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

– показники повинні бути контрольовані;

– вони повинні бути розраховані з випередженням цільових, тобто спочатку йдуть деякі дії, а лише потім визначається їх результат, а не навпаки;

– повинні існувати причинно-наслідкові зв’язки між функціональними та цільовими показниками.

 Функціональні показники включаються в модель «Tableau de Bord», виходячи з міркувань істотності їх впливу на кінцеві (цільові) показники. Оскільки як цільові показники на найвищому (корпоративному) рівні використовуються  власне стратегічні показники (наприклад, частка ринку або рентабельність інвестованого капіталу), сучасна система «Tableau de Bord» є засобом розгортання і контролю за виконанням стратегії фірми. Таким чином, модель причинно-наслідкових зв’язків «Tableau de Bord» дозволяє об’єднати в одній структурі стратегічні та операційні показники, забезпечити вертикальний зв’язок і розподіл відповідальності на кожному організаційному рівні. Визначивши основні положення найбільш сучасних  моделей ключових показників діяльності, проведемо їх порівняльний аналіз, що дозволяє виявити принципові відмінності та загальні риси моделей (табл. 2.2.3) .

У результаті проведений аналіз моделей показує, що вони мають більше подібностей, ніж відмінностей. Відмінності в основному стосуються форми подання інформації, ніж змістовної сторони. При цьому слід особливо відзначити, що система «Бортового табло» на відміну від ЗСП і «Піраміди ефективності» не має жорсткої структури та чіткого опису. Незважаючи на тривалу історію розвитку в літературі з даної моделі окреслені лише основні підходи і принципи системи. На відміну від моделі «Бортового табло» за СЗП існує досить докладний опис методологічних підходів, чітко визначено структуру і формати. Цим багато в чому пояснюється велике поширення останніми роками цього підходу. Однак аналіз упроваджених на практиці систем збалансованих показників показує, що вони, як правило, зазнають суттєвих змін при адаптації до особливостей конкретного підприємства[69]

Таблиця 2.2.3 – Порівняльна характеристика моделей ключових показників діяльності

Характеристика

Призма ефективності

ЗСП

Бортове табло

Види показників

Фінансові та не фінансові показники внутрішньої ефективності

Фінансові та не фінансові.

Випереджа-льні та запізнілі

Цільові та функціональні (результативні та факторні)

Аспекти (характеристики) діяльності

Фінанси. Ринок.

Задоволення клієнтів.

Іновації та навчання.

Продуктивність.

Якість. Час доставки.

Втрати (брак) Виробничий цикл

Фінанси. Ринок.

Внутрішні процеси.

Навчання та розвиток

Жорстке визначення аспектів діяльності. Основна увага приділяється виробничому і фінансовому аспектам

Кількість показників

1-2 показники на одну мету (не більше 18 показників на підрозділ)

Не більше 25 на підрозділ

Чіткі рекомендації відсутні

Зв’язок із стратегією

Обов’язковою є, на чолі Піраміди ефективності стоїть блок «стратегія»

Обов’язковою є, існує методика (побудова «стратегічних карт»)

Як правило, наявна  але не є обов’язковим

Зв’язок із системами обліку

Передбачається, але немає методики взаємозв’язку двох систем

Передбачається, але немає методики взаємоув’язку двох систем

Відсутня. Дані відстежуються оперативно

Наявність причинно- наслідкових зв’язків

 

119