yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

Рисунок 1.1.1 - Життєвий цикл промислового підприємства

 

Можливості  підприємства  підходять  до  своєї  межі,  темпи  розвитку  та  збільшення обсягу виробництва уповільнюються, темпи зростання прибутку знижуються й підприємство підходить до піку своєї життєдіяльності, до етапу зрілості (стійкості).

V – фаза  зрілості – підприємство досягає вершини успіху, піку  доходів. Як бачимо із графічної  інтерпретації  динаміки  прибутку  та  виручки,  саме  прибуток  сигналізує  про досягнення на цьому етапі оптимуму зростання виробничо-господарської  системи, ідентифікація якого має принципове значення з точки зору визначення моменту раціональної дії  для  прийняття  антикризових  рішень  (наприклад,  закладення  нової  S - подібної  кривої розвитку).  В  цілому  фаза  зрілості  характеризується  стабільністю  доходів,  припиненням розширення  виробництва,  максимуму  досягають  обсяги  виробництва  та  реалізації,  доходи підприємства.  Завдання менеджменту  на  цьому  етапі  –  максимально  продовжити  стадію стійкості. Слідом  за  зрілістю настають старіння  та  етап  спаду. Початком  старіння  є фаза,  яка відображає стабілізаційне положення на ринку, проте вже  зі скороченими обсягами продажу, які підприємство  підтримує  шляхом  підвищення  цін  на  продукцію при зниженні актуальності останньої.

VІ – фаза  спаду - характеризується  різким  зниження  прибутку, практично  всі фінансові показники погіршуються, порушується структура балансу, що в подальшому може призвести  до  банкрутства та ліквідації підприємства. Здебільшого,  спад  настає  через агресивну політику конкурентів, а також старіння матеріальних, кадрових, інформаційних, організаційних ресурсів.

На  типовій  кривій життєвого  циклу  підприємства  криза  настає  по  закінченні  фази стійкості. Позначимо точкою К точку входження у кризу. Проте така точка може «з’явитися» на кожній стадії розвитку підприємства і призвести до його банкрутства.

Відповідно до наукових концепцій[8] можливість кризового становища підприємства або збільшення ймовірності його виникнення існує  в  перехідні  періоди розвитку  –  між  стадіями  циклу.  Тобто, при  визначеному  несприятливому  збігу  факторів  підприємство  на будь-якому етапі життєвого циклу може стати неплатоспроможним, що  може  призвести  до  його  ліквідації.  Отже,  підприємство може зберегти конкурентні переваги на  ринку та фінансову спроможність лише шляхом передбачення криз розвитку на кожному етапі циклічної динаміки.

 

 

 

Дослідження деяких вчених щодо сутності та особливостей стадій життєвого циклу підприємства[9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11