yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

Відсутня чітка методика. Однак, жорстко закріплена підпорядко-ваність блоків один одному

Наявність зв’язків на рівні завдань. Відсутня методика визначення зв’язків на рівні показників

Обов’язкова наявність зв’язків між цільовими і функціональними показниками

Наявність жорсткої структури моделі та чіткого опису методики

Жорстка структура моделі. Докладно описана

Досить жорстка структура моделі. Випущено безліч книг, що описують методику та практику застосування

Відсутня жорстка структура моделі. Різні описи у вигляді принципів і рекомендацій

Таблиця 2.2.4 –  Основні переваги та недоліки моделей ключових показників діяльності (КПД)

Модель

                       Перевага                     

Недолік

Збалансована система показників

Наявність фінансових і нефінансових показників у системі.

Комплексна характеристика діяльності за 4 перспективами.

Прив’язка показників операційної ефективності до стратегії.

Є докладний опис моделі.

Відсутній зв’язок із діючими системами обліку.

Недостатньо опрацьоване питання причинно - наслідкових зв’язків і балансування показників у системі.

Піраміда ефективності

Наявність фінансових і нефінансових показників у системі.

Комплексна характеристика діяльності за 9 перспективам.

Прив’язка показників операційної ефективності  стратегієі.

Є докладний опис моделі.

Відсутність зв’язку з діючими системами обліку.

Жорстка структура моделі.

Бортове табло

Наявність фінансових і нефінансових показників у системі.

Наявність чітких причинно - наслідкових зв’язків між цільовими і функціональними показниками.

Прив’язка показників операційної ефективності до стратегії.

Відсутня жорстка структура моделі.

Відсутній зв’язок із діючими системами обліку.

Орієнтація на фінансову і виробничу складові діяльності.

 

Проаналізуємо основні переваги та недоліки моделей КПД (табл. 2.2.4). До основних переваг моделей можна віднести здатність комплексної характеристики діяльності на основі набору фінансових і нефінансових показників, прив’язку показників операційної ефективності до стратегії. При цьому загальним недоліком моделей є відсутність зв'язку з діючими системами обліку на підприємстві.

Таким чином, аналіз найбільш сучасних моделей аналізу та оцінки результатів діяльності, що ґрунтується на ключових показниках, дозволяє зробити ряд висновків: з початку 90-х років ХХ ст. позначився перехід великих підприємств від традиційних систем фінансової та управлінської звітності до систем КПД. Нові вимоги ринку і потреби керівництва підприємства привели до необхідності розроблення нового комплексного підходу до аналізу й оцінки результатів діяльності; незважаючи на індивідуальні особливості кожної моделі, всі вони мають спільну мету – забезпечення керівників необхідною інформацією в процесі прийняття управлінських рішень; застосування різних моделей на практиці показує, що система аналізу та оцінки результатів діяльності незалежно від первісного шаблону є унікальною для кожного підприємства та розробляється з урахуванням специфіки її діяльності. Таким чином, має сенс визначати систему КПД для конкретного підприємства, що функціонує в певній сфері бізнесу.

 

Теорія обмежень

 

Теорія обмежень – концепція управління, яка максимізує обсяг продукції через вузьке місце процесу[70].

 

120