yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

 

Мета методу – оптимізація операційного доходу підприємства, враховуючи наявні обмеження, яких підприємство не може уникнути у процесі виробництва. При цьому фактори, що спричиняють обмеження у процесі виробництва запланованої кількості продукції, обов’язково належать або до обмеження в потужності, або до обмеження в логіці управління. Більшість факторів належить до другого типу, тому їх можна позбутися, замінивши логіку побудови певного процесу.

Підґрунтям використання теорії обмежень в управлінні є:

- зменшення витрат усієї системи, а не окремих ділянок;

- створення запасів тільки там, де це необхідно для збільшення випуску.

Теорія обмежень базується на використанні таких показників:

- загальних або прямих змінних витратах;

- кардинальному доході на основі пропускної здатності (продуктивний маржинальний дохід);

- операційних витратах;

- інвестиції.

Практичним результатом аналізу з метою зменшення обмежень є формування асортименту за критерієм продуктивного маржинального доходу на одиницу обмеження. Таке рішення приймається за коефіцієнтом продуктивності – відношенням продуктивного маржинального доходу до одиниці обмежувального чинника.

 

Метод Six Sigma

Six Sigma – це система забезпечення якості продукції. Вона також є певною методологію управління якістю. В основу цієї системи покладене чітке розуміння потреб споживача, зокрема  вимог до якості та швидкості виконання замовлень.

 

Метод  Due Dillgence

Мета – відстеження діяльності окремих центрів відповідальності.

 

Питання, завдання для самостійного виконання

 

 

1.      Які методи контролінгу відносять до загальноекономічних методів? Охарактеризуйте ці методи. Які методи контролінгу відносять до управлінських методів? Охарактеризуйте ці методи.

2.      Охарактеризуйте спеціальні методи контролінгу. У чому полягає зміст теорії обмежень? Які показники застосовуються  для оцінки в теорії обмежень? У чому полягає зміст функціонально-вартісного аналізу? У чому полягає зміст АВС-аналізу? У чому полягає зміст СВОТ-аналізу? У чому полягає зміст портфельного аналізу? У чому полягає зміст факторного аналізу?

 

3.      Що таке збалансована система показників? У чому полягає практичне значення збалансованої системи показників?

4.      Переваги та недоліки систем управління, що ґрунтуються на ключових показниках діяльності.

 

Завдання 2.2.1 Виходячи з даних, наведених у таблиці 2.2.1.1, необхідно:

1. Розрахувати відхилення, виходячи з того, що матеріали з виробництва продукції використовуються однакові для трьох видів продукції: загальні відхилення за матеріальними витратами на фактичний обсяг виробництва; відхилення з використання матеріалів у виробництві; відхилення за відходами матеріалів та їх використанням у виробництві; відхилення за цінами на основні матеріали; відхилення за цінами на допустимі відходи.

2. Розрахувати та проаналізувати вплив зміни матеріальних витрат на плановий прибуток, якщо  загальна матеріаломісткість виробництва становить 80%. Обсяг реалізації за планом на 1 рік 3,5 млн грн.

3. Назвати причини відхилень за матеріалами.

Таблиця 2.2.1.1 – Вихідні дані

Показник

Од.

Виміру

А

В

С

Разом

Фактичний випуск

Шт..

100

300

500

 

Основні матеріали:

 

121