yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

Кг

 

 

 

 

за нормою на од.продукції

 

3

5

10

 

фактично на випуск

 

 

 

 

7000

Ціна кг матеріалу:

Грн

 

 

 

 

Нормативна

 

 

 

 

1000

Фактична

 

 

 

 

980

Допустимі відходи:

Кг

 

 

 

 

за нормою на од.продукції

 

0.1

0,15

0.2

 

фактично на випуск

 

-

-

-

200

Ціна відходів:

 

 

 

 

 

за ціною матеріалу

 

 

 

 

980

за ціною використання

 

 

 

 

-280

 

Завдання 2.2.2 Виходячи з даних таблиці 2.2.2.1, необхідно:

1. Розрахувати відхилення за трудомісткістю в другому та третьому місяцях стосовно першого місяця; щодо нормативної величини у 1-му, 2-му, 3-му місяцях. Прокоментувати загальні відхилення та їх вплив на кошторисний прибуток.

2. Розрахувати та проаналізувати відхилення за ставкою заробітної плати, оплати простоїв, понаднормових робіт.

3. Розрахувати коефіцієнти продуктивності праці.

4. Розрахувати відхилення із продуктивності праці та назвати причини цих відхилень. Як ці відхилення впливають на прибуток?

У цеху працює 50 чоловік (робітники) по 40 годин за 1 тиждень. Нормативна ставка витрат із заробітної плати продукції А – 2000 грн на одиницю продукції, продукції Б – 3000 грн на одиницю продукції. Нормативна ставка цеху за 1 годину праці – 600 грн. Понаднормові роботи оплачуються за перші дві години у півтора рази більше. Оплата простоїв – 2/3 ставки за 1 годину роботи.

Таблиця 2.2.2.1 – Вихідні дані (дані наведені умовно)

Показник

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Випуск продукції:

 

 

 

А, тис. шт.

30

30,5

40

Б, тис. шт.

20

19,5

20,5

Заробітна плата  виробничих робітників, грн.

131700

123800

159600

Кількість годин, відпра-цьованих виробничими робіт-никами

200000

198000

236000

Кількість годин, які оплачені виробничим робітникам:

основні, годин

190000

180000

206000

понаднормові, годин

5000

3000

10000

простої, годин

5000

15000

20000

 

Завдання 2.2.3 Підприємство виготовляє продукцію А. Нормативна ставка оплати однієї години прямої праці встановлена в розмірі 5 грн. Нормативний час на виробництво одиниці продукції 20 хв. За звітний період було зроблено 4800 одиниць продукції, фактична ставка оплати становить 5,25 грн/годину. Фактично відпрацьований час - 1560 годин. Яка величина загального відхилення фактичних витрат прямої праці від їх нормативних величин за усіма факторами, грн?

 

122