yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

8

7

 

Ціна реалізації однієї кепки 14 ум. од., однієї панами – 11 ум. од. Прямі матеріальні витрати обмежені 1000 годинами. Очікуваний попит становитиме: кепок – 3000 од., панам – 5000 од. Постійні витрати – 20000 ум. од. за 1 місяць. Початкові запаси готової продукції та незавершеного виробництва відсутні.

 

 

Завдання 2.2.12 Необхідно, виходячи із теорії обмежень, обґрунтувати доцільність пріоритетного виробництва того чи іншого виробу з обрахунку показників коефіцієнта продуктивності.

Швейна фабрика здійснює пошиття двох видів верхнього одягу – куртки і пальта. Потужність фабрики становить 15360 годин за 1 рік. Бюджетні витрати на виробництво наведені у таблиці 2.2.12.1.

Таблиця 2.2.12.1 – Бюджетні витрати на виробництво

Виріб

Ціна за одиницю, грн

Матеріальні витрати на одиницю (цілком змінні витрати), грн

Час на виробництво одиниці, год

Пальто

450

250

1

Куртка

450

225

2

 

Бюджетні річні операційні витрати включають, грн:

       пряму зарплату

600000

       виробничі непрямі витрати

1000000

       витрати на збут

100000

       адміністративні витрати

120000

Разом

1820000

 

 

ТЕМА 3

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК  У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Бухгалтерський облік можна розглядати як інформаційну систему представлену підсистемами:

- фінансового обліку, тобто обліку, що документально пов’язує підприємство із зовнішнім навколишнім середовищем (сторонніми юридичними та фізичними особами);

- управлінського обліку, тобто обліку який інформаційно організує внутрішньогосподарські зв’язки підприємства (зв’язки між особами, які працюють на підприємстві) та пов’язує процес управління з обліковим процесом.

 

Управлінський облік – це система обробки та підготовки інформації для внутрішніх користувачів.

 

Традиційно управлінський облік має внутрішню спрямованість як щодо користувачів, так і щодо інформації. Водночас для управління та контролю за розвитком підприємства потрібна й зовнішня інформація, яка буде використана для аналізу конкурентів, розуміння їх альтернативних стратегій та оцінки успіху підприємства і власної стратегії. Тому самостійно розвиваються два напрями управлінського обліку: поточний та стратегічний[71].

 

 

 

 Дослідження науковців щодо сутності управлінського та стратегічного обліку[72]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний управлінський облік надає оперативну інформацію для прийняття оперативних рішень за різними напрямами діяльності, стратегічний управлінський облік – інформацію про підприємство, його конкурентів, зовнішнє бізнес-середовище для використання під час розроблення стратегії та контролю за рівнем цін, витрат, частки ринку, обсягів реалізації тощо.

 

126