yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

 

Стратегічний управлінський облік – це система обґрунтування управлінських рішень. Забезпечує інформацією  певних менеджерів підприємства, відповідальних за прийняття стратегічних управлінських рішень.

 

Здійснений огляд літератури дає можливість встановити, що більшість науковців підкреслюють роль управлінського обліку в підготовці інформації для менеджерів. Таким чином, мета управлінського обліку – це забезпечення керівництва підприємства інформацією, необхідною для управління та контролю за розвитком підприємства в інтересах як його власників, так і інших зацікавлених осіб.

Завдання управлінського обліку[73]

-        складання кошторисів на виробництво продукції;

-        облік витрат на виробництво паралельно за багатьма – напрямами (цех, дільниця, бригада, виріб, елемент, стаття калькуляції);

-        визначення об’єктів калькулювання, калькуляційних одиниць;

-        вибір методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції;

-        складання планових і звітних калькуляцій;

-        аналіз відхилень від норм витрат;

-        групування відхилень за причинами і винуватцями;

-        забезпечення інформації для управління про відхилення від норм;

-        визначення собівартості продукції, норми прибутку, рентабельності;

-        аналіз собівартості продукції і виявлення резервів її зниження.

Предмет управлінського обліку – сукупність об’єктів у процесі всього циклу управління, які можна об’єднати двома групами:

1) виробничі ресурси;

2) господарські процеси та їх результати.

Об’єкти управлінського обліку – окремі види та напрями діяльності підприємства, центри відповідальності, бюджети. 

До функцій управлінського обліку відносять[74]:

-        розподіл витрат між реалізованою продукцією і запасами;

-        надання відповідної інформації, необхідної менеджерам для прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

-        надання інформації для планування, контролю і управління.

 

Принципи організації управлінського обліку[75]: системність; комплексність і релевантність; зіставлення витрат і доходів; ефективність облікової системи; стратегічна орієнтація; конфіденційність інформації; відповідальність за інформацію; безперервне вдосконалення; різна собівартість для різних цілей – створення системної інформації про витрати залежно від цілей калькулювання.

 

Метод управлінського обліку

Методом управлінського обліку є сукупність прийомів та способів відображення об’єктів управлінського обліку в інформаційній системі підприємства, які доцільно об’єднати:

1. Загальнометодологічні методи дослідження об’єкта: спостереження, порівняння, аналіз, синтез.

2. Загальнонаукові способи методу бухгалтерського обліку (обумовлені взаємозв’язком фінансового та управлінського обліку).

3. Специфічні методи бухгалтерського обліку – прийоми групування та перегрупування витрат відповідно до мети управління:  нормативний метод, стандарт-кост, директ-кост, АВС-кост, методи обліку витрат за замовленнями, переділами, процесами, операціями групи виробів тощо, способи калькулювання.

4. Прийоми економічного аналізу, статистики, математики, теорії прийняття рішень: функціонально-вартісний аналіз, АВС-аналіз, калькулювання витрат життєвого циклу продукту,  аналіз вартісного ланцюжка, планування, нормування тощо.

 

Концепції управлінського обліку[76]

 

127