yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

 

Основні концепції управлінського обліку закріплені Міжнародною федерацією бухгалтерів, які можна згрупувати у чотири категорії:

1. Концепції, пов’язані з функцією (орієнтація управлінського обліку на продуктивність ресурсів, створення доданої вартості, бізнес-процесів, командні цілі та дії).

2. Концепції, пов’язані з використанням результатів (з точки зору підзвітності, результативності та порівняння з еталоном).

3. Концепції, пов’язані з процесом і технологією (зв’язок управлінського обліку з іншими процесами управління та є основою для розроблення технологій, що використовуються в управлінському обліку).

4. Концепції, пов’язані з потенціалом функції (розгляд потенціалу, необхідного для ефективного виконання функції управлінського обліку з позиції компетенції, безперервного вдосконалення, розвитку найкращих особистісних характеристик, креативного мислення).  

Саме ці концепції використовуються науковцями для удосконалення методик управлінського обліку, інтеграції управлінського обліку у систему управління.

неполной

 
3.2. Організація управлінського обліку на підприємстві

При організації управлінського обліку необхідно вирішити такі задання[77]

-        визначити фінансову структуру підприємства з виділенням центрів фінансової відповідальності;

-        розробити класифікатори управлінського обліку та облікову політику підприємства;

-        розробити методи управлінського обліку  витрат і калькулювання собівартості;

-        розробити склад, зміст і формати управлінської звітності;

-        розробити управлінський план рахунків і моделі типових господарських операцій;

-        розробити внутрішні положення та інструкції щодо регламентації організації управлінського обліку.

 

Визначення  фінансової структури підприємства через  центри фінансової відповідальності

Основні фактори, що впливають на формування фінансової структури, – це стратегія підприємства та організаційна структура (структурні підрозділи і розподіл функцій за структурними підрозділами).

Для розроблення фінансової структури підприємства потрібно таке:

1.      Описати господарську діяльність підприємства:

-        завдання та функції підрозділів;

-        документообіг на підприємстві;

-        види ТМЦ і порядок їх руху;

-        рух фінансових потоків;

-        розподіл відповідальності за планування, облік, контроль і аналіз фінансових показників підприємства і підрозділів;

-        побудова системи управлінського обліку.

2.      Виділити й описати бізнес-процеси і діяльність підприємства.

3.      Зіставити бізнес-процеси з організаційною структурою підприємства.

4.      Закріпити права і відповідальність за використання ресурсів підприємства.

5.      Закріпити права, обов’язки, відповідальність і відносини центрів фінансової відповідальності (ЦФВ).

Після виділення ЦФВ визначається ієрархічна фінансова структура підприємства:

-        виділяють центри інвестицій і вказують ЦФВ, що будуть включені до ЦФВ;

-        усередині центрів інвестицій визначають центри прибутку;

-        усередині центрів прибутку вказують центри маржинального доходу, якщо такі є;

-        усередині центрів маржинального доходу визначають центри доходу і центри витрат.

 

128