yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

На базі фінансової структури підприємства здійснюється бюджетне управління (для цього розробляють бюджетну структуру підприємства).

 Побудова фінансової структури підприємства може бути подана таким чином (рис. 2.3.7).

Документально фінансова структура закріплюється в Положенні про фінансову структуру підприємства – внутрішній документ, що містить опис центрів фінансової відповідальності, їх класифікацію та організаційний склад.

 

Розроблення системи класифікаторів управлінського обліку

Під час розроблення системи класифікаторів необхідно дотримуватися таких принципів:

-        в основу процесу обліку і планування повинні бути покладені єдині довідники, що дозволить зіставляти планові та фактичні  значення;

-        класифікатори повинні бути взаємозалежними та узгодженими між собою;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.7 – Послідовність побудови фінансової структури підприємства[78]

 

– класифікатори повинні бути розроблені відповідно до центрів

   фінансової відповідальності.

Оскільки витрати є фундаментальною частиною управлінського обліку, то варто приділити особливу увагу класифікації витрат.

 

Класифікація  витрат

Система управлінського обліку на підприємстві може бути ефективною тільки за умови обґрунтованої класифікації витрат. Класифікація витрат має бути системною і відповідати потребам управління.

Класифікація витрат – це розподіл їх на групи на основі визначених загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними.

 

Класифікувати витрати можна за різними ознаками (табл. 2.3.5).

 

Таблиця 2.3.5 – Класифікація витрат 

Ознаки

Витрати

1. За центрами відповідальності (місце виникнення витрат)

Витрати виробництва, цеху, ділянки, технологічного підрозділу, служб

2. За видами продукції, робіт, послуг

Витрати на продукцію, групи однорідної продукції, замовлення, напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію

3. За складом витрат (однорідність витрат)

Одноелементні, комплексні

4. За видами витрат

Витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції

5. За способами перенесення витрат на продукцію

Прямі, непрямі

7. За ступенями впливу обсягу виробництва на рівень витрат

Постійні та змінні

8. За календарним періодом

Поточні, довгострокові, одноразові

9. За доцільністю використання

Продуктивні, непродуктивні

10. Стосовно собівартості продукції

Витрати на продукцію і витрати періоду

 

Для визначення фінансового результату в розрізі видів діяльності Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачена класифікація витрат за видами діяльності та за економічними елементами.

Відповідно до мети витрати можна класифікувати:

1) для оцінки запасів і визначення фінансового результату;

2) для дослідження поводження витрат і прийняття управлінських рішень;

3) для планування (прогнозування), здійснення контролю і регулювання.

Перший пункт реалізується у фінансовому обліку, а другий і третій – в управлінському обліку. Цільова класифікація витрат дозволяє організовувати систему контролю і управління витратами. Виходячи з того, що користувачів інформацією управлінського обліку цікавить інформація, яка відповідає принципу «різна собівартість для різних цілей», наведемо класифікацію витрат за даним принципом (таблиця 2.3.6).

 

129