yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Причини виникнення криз на етапах життєвого циклу підприємства

Підприємство,  незалежно  від  форми  власності,  галузі  та масштабів діяльності, підпорядковується циклічним законам життєдіяльності й, закономірно, не уникає криз. Можливість переходити на вищі стадії розвитку або ж, навпаки, потрапляти у кризові становища потребує від керівників підприємства зміни цілей, стратегій та способів їх  реалізації.  Врахування  теоретичних  та  практичних  процесів  циклічного  розвитку підприємства,  дослідження  кризових  факторів  на  різних  етапах  життєвого  циклу підприємства  дозволить  визначити  відмінності  в  управлінських  діях  та  підвищити ефективність антикризового управління.

Усі підприємства вважаються відкритими системами, оскільки вони активно реагують на вплив зовнішнього середовища і мають усі властивості, що притаманні таким системам. До таких ознак відносять наявність сукупностей взаємозв’язаних  елементів, певної структури і характерних зв’язків між складниками, а також циклічного розвитку та наявності кризових процесів на межах різних циклів.

Сучасне підприємство як інтегральна складна система складається із сукупності менших систем субсистем або підсистем, і будь-які збої у функціонуванні цих систем призводять, як правило, до катастрофічних наслідків для нього. Тому найбільшою за масштабністю та руйнівними наслідками вважається системна криза на підприємстві. Вона характеризується погіршенням фінансового, технологічного, виробничого, організаційного, соціального стану фірми, коли виникає загроза подальшого його існування в умовах обмеження власних потенційних можливостей.

Формування системної кризи на підприємстві, наслідками якої можуть бути банкрутство та ліквідація суб’єкта господарювання, потрібно розглядати як послідовний процес нарощування кризових явищ – від технологічного збою, кризової ситуації, локальної кризи й до системної кризи. Появі системної кризи підприємства передують окремі кризові явища, що утворюють стратегічну кризу, тактичну кризу й кризу забезпеченості. Погіршення виробничо-технологічних та фінансових параметрів підприємства на фоні ознак кризи забезпеченості й свідчить про утворення стійкої системної кризи.

Традиційно під стратегічною кризою підприємства розуміють незапланований процес погіршення стану підприємства в умовах обмеження можливостей впливу з наслідками, які призводять до вичерпування стратегічного потенціалу та втрати доцільності подальшого існування суб’єкта господарювання з незмінною місією, цілями, напрямками діяльності та підприємницьким потенціалом. До стратегічної кризи призводить недостатність розвитку системи стратегічного управління фірми, а точніше: відсутність чіткої структуризації стратегічних цілей підприємства;  орієнтація вищих керівників фірми на розв’язання оперативних завдань замість стратегічних; виключення процесу розроблення стратегії підприємства з етапу планування його діяльності.

Зовнішніми ознаками тактичної кризи є: скорочення масштабів діяльності; зниження частки на ринку; скорочення прибутків; зниження чисельності персоналу тощо.  Розвиток кризового процесу у фінансовій сфері підприємства проявляється у збільшенні заборгованостей підприємства, погіршення показників його ліквідності та показників фінансової стійкості утворює кризу забезпеченості. Головною ознакою такої кризи на підприємстві є тимчасова або тривала хронічна неплатоспроможність цього суб’єкта господарювання.

 

12