yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

До початку виробництва продукції здійснюють нормування витрат, як правило, за такими статтями: основні матеріали та сировина; оплата праці робітників; накладні витрати. При цьому за статтями «основні матеріали, сировина» та «оплата праці робітників» норми розраховуються на одиницю продукції. За статтею «накладні витрати» складаються кошториси, які є постійними, проте, враховуючи, що ця стаття є комплексною, можуть складатися кошториси, у яких усі накладні витрати поділяють на постійні та змінні витрати, за змінними витратами розраховують нормативи. У результаті кошторисна ставка (норма) накладних витрат визначається як сума змінних витрат  за встановленими нормами на одиницю обсягу випуску і постійних витрат.

У процесі виробничої діяльності фіксують факти відхилення від нормативних показників. Для розрахунку стандартної собівартості продукції нормативні витрати на матеріали, заробітну плату робітників і накладні витрати складають. Відхилення від норм, що виникають, визначають у такий спосіб (табл. 2.3.8).

Система обліку «стандарт-кост» може бути подана так:

1. Дохід (виторг) від продажу продукції.

2. Стандартна собівартість продукції.

3. Валовий прибуток (пп.1 – 2).

4. Відхилення від стандартів.

5. Фактичний прибуток (пп.3 – 4).

Калькуляція за стандартними нормами є основою оперативного управління виробництвом і витратами. Виявлені відхилення від установлених стандартних норм витрат аналізуються для з’ясування причин їх виникнення. Це дозволяє адміністрації оперативно усувати неполадки у виробництві, уживати заходів для їх запобігання в майбутньому.

Головне в системі обліку «стандарт-кост» – контроль за найбільш точним виявленням відхилень від установлених стандартів витрат, що сприяє удосконаленню і самих стандартів витрат. За відсутності ж такого контролю застосування «стандарт-коста» буде мати умовний характер і не дасть належного ефекту.

Принципи цієї системи є універсальними, тому їх застосування доцільне при будь-якому методі обліку витрат і способі калькулювання собівартості продукції.

Разом з тим ця система має недоліки:

- залежність від зовнішнього середовища;

- неможливість використання на усіх стадіях життєвого циклу продукту;

- на практиці важко розробити стандарти відповідно до технологічної карти виробництва;

- стандарти можна встановлювати не на усі виробничі витрати, у зв’язку з чим на місцях виникнення витрат завжди послабляються.

Таблиця 2.3.8 – Розрахунок відхилень від норм витрат при системі «стандарт-кост»

Види відхилень

Розрахунок відхилень

1. За матеріалами

За ціною використовуваних матеріалів

(Нормативна ціна одиниці матеріалу – фактична

ціна) х (кількість купленого матеріалу)

За кількістю використовуваних матеріалів

(Нормативна кількість матеріалу на фактичний випуск продукції – фактична витрата

матеріалів) х (нормативну ціну матеріалів)

Сукупне відхилення витрати матеріалів

(Нормативні витрати на одиницю матеріалу –

– фактичні витрати на одиницю матеріалу) х

х (фактичну кількість використовуваних матеріалів на випуск продукції)

2. За працею

За ставками заробітної плати

(Нормативна погодинна ставка заробітної плати – фактична погодинна ставка заробітної плати) х

х (фактично відпрацьований час)

За продуктивностю праці

(Нормативний час на фактичний випуск продукції – фактично відпрацьований час) х

х (нормативна погодинна ставка оплати праці)

Сукупне відхилення за трудовими витратами

 

134