yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

(Нормативні витрати праці на одиницю продукції – фактичні витрати праці на одиницю продукції) х

х (фактичний обсяг випуску продукції)

3. За накладними витратами

За постійними накладними витратами

(Кошторисна ставка змінних накладних витрат на одиницю продукції – фактична ставка змінних накладних витрат на одиницю продукції) х

х (фактичний обсяг випуску продукції)

За перемінними накладними витратами

(Кошторисна ставка перемінних накладних витрат на одиницю продукції – фактична ставка перемінних накладних витрат на одиницю продукції) х

х (фактичний обсяг випуску продукції)

4. За валовим прибутком

За ціною реалізації

(Нормативна ціна одиниці продукції – фактична ціна одиниці продукції) х (фактичний обсяг реалізації)

За обсягом реалізації

(Обсяг кошторисної реалізації – обсяг фактичної реалізації) х (нормативний прибуток (ціна) на одиницю продукції)

Сукупне відхилення за валовим прибутком

Сукупний нормативний прибуток – сукупний фактичний прибуток

 

контроль за ними. Більш того, при виконанні виробничим підприємством великої кількості різних за характером і типом замовлень за порівняно короткий час обчислювати стандарт на кожне замовлення практично неможливо. У таких випадках замість науково обґрунтованих стандартів на кожен вид продукції встановлюють середню вартість, що є базисом для визначення цін на продукцію. Проте, незважаючи на ці недоліки, систему обліку «стандарт-кост» використовують як  інструмент контролю за витратами виробництва і калькулювання собівартості продукції, а також для управління, планування і прийняття необхідних рішень.

У теорії вітчизняного обліку система «стандарт-кост» застосовується у вигляді нормативного методу обліку витрат (нормативний облік). Проте система «стандарт-кост» не є аналогом нормативного методу обліку витрат.

 

Нормативний метод обліку витрат[86]

 

Нормативний метод обліку витрат – метод обліку витрат із використанням нормативів.

 

Найважливішими елементами нормативного обліку є: калькулювання нормативної собівартості, облік змін норм, облік відхилень від норм, розрахунок фактичної собівартості продукції (робіт).

Калькулювання нормативної собівартості. Нормативна собівартість – один із видів попередньої собівартості, що визначає величину витрат на виріб за статтями, за діючими на початок місяця нормами і кошторисами. Основою калькулювання нормативної собівартості є створення нормативної бази – комплекс усіх завдань, нормативів, норм і кошторисів, що використовуються для планування і контролю виробничого процесу.

Облік змін норм. Нормативна собівартість продукції – розрахункова величина, виходячи з діючих норм витрати окремих елементів витрат. Тому своєчасне внесення всіх змін норм як у

технічну, так і нормативну документацію важливо для правильного функціонування нормативного обліку витрат виробництва.

На підставі інформації про зміну норм вносяться зміни щодо заходів, причин, виконавців. Для цього доцільно застосовувати спеціальні карти обліку змін норм на окремі види продукції та вироби, а також відомості обліку виконання плану організаційно-технічних заходів.

Облік відхилень від норм. Аналітичний облік відхилень від норм здійснюється за місцями виникнення, причинами і винуватцями, за видами продукції, що випускається. Усі відхилення фактичних витрат за будь-якою статтею від діючих норм розглядаються як відхилення від норм. Такий підхід дозволяє не тільки організувати достовірні облік витрат і калькулювання собівартості продукції, але й систематично аналізувати відхилення від норм для оперативного впливу на процес формування собівартості. Облік відхилень від норм є найбільш складним в організації нормативного обліку витрат виробництва. Для обліку відхилень на всіх етапах, стадіях і фазах виробництва (від моменту виявлення і реєстрації до включення в собівартість калькуляційної одиниці продукції) необхідно вирішити методичні та організаційні питання: підбір облікових номенклатур (місце, види, причини відхилення) та їх класифікацію; організацію первинного обліку (документування) відхилень; поточний облік відхилень; підсумовування відхилень за центрами обліку витрат (угруповання, перегрупування, зведення); розрахунок частки відхилень у собівартості калькуляційної одиниці.

 

135