yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

Таким чином, приймаючи рішення про додаткове замовлення, запропоновану ціну потрібно порівнювати із сумою змінних витрат, а не з повною собівартістю продукції. У нашому випадку змінні витрати на виробництво одиниці продукції «А» дорівнюють 21 грн. З урахуванням ціни контракту (27 грн) пропозиція, що надійшла, вигідна підприємству, і кожна одиниця продукції «А», реалізована за додатковим контрактом, дасть підприємству додатковий прибуток у розмірі 6 грн (27-21).

 

Приклад 2.3.2

Прийняття рішень про асортимент продукції, що випускається, (асортиментної політики) на підставі використання методу обліку витрат і калькулювання за скороченою собівартістю

 

Припустимо, підприємство виробляє і реалізує три види продукції:

продукція "1" –  1 000 од. за ціною 35,00 грн;

продукція "2" – 1 200 од. за ціною 40,00 грн;

продукція "3" – 1 500 од. за ціною 25,00 грн.

Змінні витрати на виробництво і збут продукції "1" становлять    21 000 грн, продукції "2" – 36 000 грн, продукції "3" – 23 000 грн, разом – 80 000 грн. Постійні витрати підприємства становили 30 000 грн і були розподілені між продукцією пропорційно змінним  витратам.

 

Необхідно визначити асортимент продукції, при якій підприємство буде мати найбільший прибуток.

 

Розв’язання

Розрахуємо витрати підприємства на виробництво і реалізацію одиниці кожного виду продукції (таблиця  2.3.2.1).

Таблиця 2.3.2.1 – Витрати підприємства на виробництво і реалізацію одиниці продукції, грн

Показник

Продукція

1

2

3

Змінні витрати

21,0

30,0

15,3

Постійні витрати

7,9

11,3

5,7

Повна собівартість

28,9

41,3

21,0

Ціна

35,0

40,0

25,0

Прибуток

+6,1

-1,3

+4,0

Як бачимо з таблиці 2.3.2.1, прибуток на одиницю продукції "2" є негативною величиною. Однак, перш ніж приймати рішення щодо асортиментної політики підприємства (відмови чи ні від його виробництва), необхідно розрахувати прибуток підприємства від реалізації усіх  видів  продукції. Для одержання прибутку важливо, щоб сума доходу перевищувала суму змінних витрат.

У розглянутому прикладі загальний дохід від реалізації усієї продукції становить 120 500 грн (35 000 + 48 000 + 37 500), загальні витрати підприємства – 110 000 грн (80 000 + 30 000), а прибуток підприємства  від  реалізації  усієї  продукції  –  10  500  грн  (120 500 –

– 110 000).

Оскільки підприємство має в асортименті продукцію "2", збиткову за повною собівартістю, подивимося, як зміниться прибуток підприємства, якщо відмовитися від виробництва цієї збиткової продукції.

У разі відмовлення від виробництва продукції "2" дохід підприємства скоротиться на розмір виручки від реалізації цієї продукції і дорівнюватиме 72 500 грн (120 500 – 48 000). При цьому також скоротяться витрати підприємства на суму змінних витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції "2", на величину 36 000 грн (1 200 ∙ 30). У зв’язку з тим, що постійні витрати не залежать від обсягу виробництва, відмовлення від виробництва продукції "2" не вплине на їх величину.

Витрати підприємства без виробництва продукції "2" дорівнюють 74 000 грн (110 000 – 36 000). У цьому випадку збитки підприємства – 1 500 грн (72 500-74 000), а загальні збитки – 12000 грн (10 500 + 1 500).

 

138