yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

Таким чином, маючи тільки інформацію про повні витрати і прибуток на одиницю продукції, можна прийняти неправильне рішення, відмовитися від "збиткової" продукції і втратити прибуток. Використання методу обліку витрат і калькулювання за скороченою собівартістю дозволяє уникнути подібних помилок (табл. 2.3.2.2).

Як бачимо, маржинальний дохід на одиницю продукції за всіма видами продукції позитивний. Якщо відмовитися від виробництва 1 од. продукції "2", підприємство втрачає 10 грн маржинального доходу. Відмовлення від виробництва 1 200 шт. продукції "2" призведе до втрат у розмірі 12 000 грн (1 200 ∙ 10). Звідси можна зробити висновок: продукцію "2" необхідно зберегти в асортименті.

Таблиця  2.3.2.2 – Розрахунок маржинального доходу на одиницю продукції, грн

Показник

Продукція

1

2

3

Середні змінні витрати

21,0

30,0

15,3

Ціна

35,0

40,0

25,0

Середня величина маржинального доходу

+14,0

+10,0

+ 9,7

 

Тепер припустимо, що підприємство має можливість виробляти і реалізовувати нову продукцію "4" в обсязі 1 700 од. за ціною 30 грн за 1 од. При цьому середні змінні витрати за цим видом продукції – 17 грн. Випуск і реалізація даного виду продукції підприємству вигідно. Середня величина маржинального доходу дорівнює 13 грн (30-17). Збільшення прибутку підприємства від цього виду продукції – 22 100 грн (1700 х 13).

Однак виробничі потужності підприємства придатні для виробництва тільки 4 000 од. Якщо підприємство збирається налагодити виробництво нового виду продукції "4", йому доведеться відмовитися від випуску 1 400 од. інших видів продукції. Звідси питання: чи варто вводити в асортимент новий вид продукції  і якщо так, то виробництво яких видів продукції необхідно скоротити?

Величина маржинального доходу для одиниці продукції "4" – 13 грн. Серед усіх вироблених підприємством видів продукції найменша середня величина маржинального доходу у продукції "3" (9,7 грн). Якщо відмовитися від виробництва 1 400 шт. продукції "3", то підприємство втратить   13 580 грн (1 400 ∙ 9,7), у той самий час від випуску продукції "4" підприємство додатково одержить 22 100 грн. Виграш підприємства від зміни в асортименті –  8 520 грн (22 100 –  13 580).

У таблиці  2.3.2.3 показано, як зміниться прибуток підприємства, коли воно почне випускати продукцію "4".

Як бачимо, у результаті зміни асортиментної політики, прибуток збільшився з  10 500 грн до 19 070 грн.

 

Таблиця  2.3.2.3 – Розрахунок прибутку підприємства після змін у асортиментній політиці

 

Показник

Продукція

Разом

1

2

3

4

Обсяг виробництва, од.

1 000

1 200

100

1 700

4 000

Дохід від реалізації, грн

35 000

48 000

2 500

51 000

136 500

Змінні витрати на обсяг, грн

21 000

36 000

1 530

28 900

87 430

Постійні витрати, грн

-

-

-

-

 

139