yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

30 000

Прибуток (2 ряд – 3 ряд –  – 4 ряд), грн

-

-

-

-

19 070

 

 

 

 

Цей метод доцільно використовувати там, де менеджери несуть відповідальність за витрати конкретного підрозділу[89].  Наявність даних про беззбитковий обсяг продажів дозволяє моделювати різні комбінації обсягу виробництва, витрат і прибутку, вибираючи з них найбільш оптимальний, що дозволяє підприємству покрити свої витрати. Основні напрями удосконалювання системи «директ-кост» подані в табл. 2.3.10.

Таблиця 2.3.10 – Основні напрями удосконалювання системи «директ-кост»[90]

Недолік

Шлях усунення

Недосконалість методів калькуляції та контролю за витратами за кожним окремим видом готової продукції

Використання систем обліку, призначених для розрахунку повних витрат (відповідно до облікової політики)

Продовження табл. 2.3.10

Недолік

Шляхи усунення

Істотний вплив змін ринкової кон’юнктури, різних зовнішніх і внутрішніх факторів на прийняття управлінських рішень

Планування та облік скороченої собівартості, тобто використання системи «директ-кост» (відповідно до облікової політики)

Труднощі застосування розрахунку скороченої собівартості в практиці вітчизняних підприємств, пов’язані зі складністю поділу загально- виробничих і загальногосподарських витрат на постійні та змінні

Використання системи коефіцієнтів

Трудності щодо визначення підприємством ціни передачі при внутрішніх  розрахунках в умовах децентралізації виробництва

Використання методу ціноутворен-ня на базі змінних витрат, оскільки він націлений на забезпечення найбільш ефективного застосування ресурсів підприємства

 

 Із історії виникнення директ-костингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система обліку витрат Target costing[91]

 

Система target costing — це цілісна концепція управління, що підтримує стратегію зниження витрат і реалізує функції планування виробництва нових продуктів, превентивного контролю витрат і калькулювання цільової собівартості відповідно до ринкових умов.

 

Target costing – концепція управління за цільовою собівартістю,  інструмент стратегічного управління витратами.

 

На думку сучасних фахівців, традиційні методи управління та обліку витрат необхідно переглянути, а одним із найактуальніших завдань є модифікація методології обліку витрат і калькулювання собівартості інноваційних продуктів. Застосування системи target costing – один із перспективних шляхів вирішення цього завдання.

Формула ціноутворення:

 

Собівартість + Прибуток = Ціна.

 

В концепції target costing трансформована в:

 

140