yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

 

Ціна – Прибуток = Собівартість.

 

Це рішення дало інструмент превентивного контролю та економії витрат на стадії проектування. Підхід до проектування на підприємствах, що застосовують концепцію target costing, має вигляд:

 

Собівартість Проектування Собівартість.

 

 

Система target costing передбачає розрахунок собівартості продукції, виходячи з попередньо встановленої ціни реалізації. Ця ціна визначається виходячи з маркетингових досліджень, тобто фактично є очікуваною ринковою ціною продукту чи послуги. Для визначення цільової собівартості виробу (послуги) величина прибутку, що очікує одержати підприємство, віднімається з очікуваної ринкової ціни. Далі всі учасники виробничого процесу – від менеджера до робітника – працюють над проектом і виготовленням продукту, що відповідає цільовій собівартості. Мета – ліквідувати різницю між кошторисною і цільовою собівартістю. Розрахунок величини цільового скорочення витрат здійснюється чотирма етапами:

– визначення можливої ціни реалізації за одиницю (елемент) розглянутої продукції чи послуги;

– визначення цільової собівартості продукції (за одиницю й у цілому);

– порівняння цільової і кошторисної собівартості продукції для визначення величини необхідного (цільового) скорочення витрат;

– перепроектування продукту та одночасне внесення поліпшення виробничого процесу для досягнення цільового скорочення витрат.

У таблиці 2.3.11 наведені основні відмінності систем «витрати плюс» і target costing, що й визначають характерні риси кожної концепції.

Таблиця 2.3.11. Відмінності систем «витрати плюс» і target costing

«Витрати плюс»

Target costing

Вивчення ринку не впливає на планування собівартості

Планування собівартості визначається вивченням конкурентних ринків

Ціна залежить від собівартості

Собівартість залежить від ціни

Основою зниження витрат є усунення втрат і запобігання неефективним діям співробітників

Зниження витрат досягається за рахунок ощадливого проектування і дизайну виробу

Споживачі ніяк не впливають на зниження витрат

Вивчення думок і переваг споживачів враховується під час планування собівартості

За зниження витрат несуть відповідальність бухгалтери-аналітики

Зниження витрат є завданням крос-функціональної команди

Реальний аналіз умов постачальників починається після

проектування продукту

Зв’язки з постачальниками та їх умовами враховуються на стадії

проектування продукту

Аналіз ланцюжка створення вартості включається в планування собівартості в дуже малому ступені чи не враховується

Аналіз ланцюжка створення вартості включається в планування собівартості

 

 

Приклад 2.3.3

Обчислення, проведені для досягнення цільового скорочення витрат

 

 

Очікувана ринкова ціна за одиницю продукції становить 50 грн, а цільова норма прибутку – 20%. Планується  щорічно продавати 10 000 од. продукції, і, за попередніми підрахунками, кошторисна собівартість запланованого обсягу реалізації становить 455 тис. грн.

Розв’язання

Цільова собівартість одиниці продукції дорівнює 40 грн (50-50∙0,2), а для запланованого річного обсягу продажів – 400 тис. грн (40∙10000). Різниця між кошторисною та цільовою собівартістю – 55 тис. грн (455 - 400). Саме цю суму необхідно «скоротити», не знижуючи якості продукції.

 

141