yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

Приклад 2.3.5

Розподіл витрат за АВС-методом

 

Підприємство випускає два види продукції – А та В. Головним бухгалтером підприємства був підготовлений звіт про калькулювання витрат і ціноутворення на продукцію  підприємства.

У звіті зазначено, що підприємство продає два види продукції з націнкою 25% від суми повних витрат (прямих і непрямих). У минулому році підприємство реалізувало 40 000 од. продукції А та 15 000 од. продукції В. Загальна сума непрямих витрат становила 1 000 000 грн.

Витрати на одну одиницю становили:

Продукція А

- витрати прямої праці (ставка 5 грн/годину) – 20 грн;

- прямі витрати на матеріали – 15 грн;

- непрямі витрати - ?

Продукція В

- витрати прямої праці (ставка 5 грн/годину) – 30 грн;

- прямі витрати на матеріали – 20 грн;

- непрямі витрати -  ?

 

Головним бухгалтером також було запропоновано розподілити непрямі витрати за факторами (табл.2.3.5.1).

 

Потрібно

 

1. Скласти калькуляцію собівартості продукції бухгалтерським методом розподілу витрат і визначити відпускну ціну одиниці продукції А, В.

2. Виконати п.1 за методом АВС.

3. Порівняти отримані результати і дати рекомендації.

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3.5.1 – Розподіл накладних витрат  за факторами

Вид витрат і фактор розподілу витрат

Витрати, тис. грн

Щорічна кількість операцій

А

В

Разом

Витрати на налагодження устаткування:

280

 

 

 

- кількість налагоджень верстатів

 

20

80

100

Витрати на перевірку якості:

220

 

 

 

- кількість перевірок якості

 

500

1500

2000

Витрати на обробку замовлень:

240

 

 

 

- кількість оброблених замовлень

 

1500

3500

5000

Загальновиробничі непрямі витрати:

260

 

 

 

- машино-години

 

35000

15000

50000

Разом

1000

 

 

 

 

 

Розв’язання

 

Бухгалтерський метод

Таблиця 2.3.5.2 – Розрахунок загальної кількості людино-годин

Показник

А

В

Години праці виробничих робітників на виготовлення одиниці продукції, годин

20/5 = 4

30/5 = 6

Кількість виробленої продукції, од.

40000

15000

Усього годин праці виробничих робітників, годин

40000∙4 = 160000

15000∙6 = 90000

Загальна кількість годин праці виробничих робітників, годин

250000

 

Таблиця 2.3.5.3 – Розрахунок загальної ставки розподілу непрямих витрат, собівартості, ціни реалізації та прибутку від реалізації однієї одиниці продукції

Показник

 

144