yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

А

В

Загальна ставка непрямих витрат

1000000 : 250000 = 4

Витрати прямої праці на одиницю продукції

20

30

Прямі матеріальні витрати на одиницю продукції

15

20

Непрямі витрати, розподілені на одиницю продукції

4∙ 4 = 16

4∙ 6 = 24

Собівартість одиниці продукції

51

74

Ціна реалізації одиниці продукції

51∙25% = 63,75

74∙ 25% = 92,5

Прибуток від реалізації одиниці продукції

12,75

18,5

 

 

Розподіл витрат за методом АВС

Таблиця 2.3.5.4 – Розрахунок непрямих витрат на загальний випуск продукції за методом АВС, тис. грн.

Таблиця 2.3.5.5 – Розрахунок собівартості одиниці продукції

Показник

А

В

Прямі матеріальні витрати на одиницю продукції

20

30

Витрати прямої праці на одиницю продукції

15

20

Непрямі витрати, розподілені на одиницю продукції

365 :40000 =9,13

635:15000=42,44

Собівартість одиниці продукції

44,13

92,33

Ціна реалізації

63,75

92,5

 

 

Рекомендації:

-        переглянути цінову політику в плані підвищення цін на продукцію В, бо  вона має нульову рентабельність;

-        якщо відпускна ціна не може бути підвищена, тоді необхідно знизити обсяги  виробництва продукції В на користь виробництва продукції А;

-        звернути увагу на витрати, пов’язані з виробництвом продукції В та визначити напрями їх скорочення

 

 

 

Труднощі використання АВС-костингу

  1. Насамперед відзначимо високу вартість впровадження.

АВС-костінг може використовуватися тільки на підприємствах з високим рівнем автоматизації робочих місць.

2. Складне методичне розроблення необхідних процедур, тобто визначення видів діяльності, за якими необхідно вести облік, і відповідних до них кост-драйверів; побудови взаємозв’язків різних видів діяльності, створення системи видів діяльності, операцій і кост-драйверів.

Питання та завдання для самостійного виконання

 

1.         Сутність управлінського обліку: мета, завдання, предмет, об’єкт.

2.         Назвіть основні підсистеми бухгалтерського обліку.

3.         Сутність стратегічного управлінського обліку.

4.         Організація управлінського обліку  на підприємстві.

5.         Наведіть основні принципи організації управлінського обліку.

6.         Назвіть функції управлінського обліку.

7.         Які існують концепції управлінського обліку?

8.         Перелічіть основні завдання організації управлінського обліку.

9.         Що необхідно для розроблення фінансової структури підприємства?

 

145