yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

10.     Охарактеризуйте послідовність побудови фінансової структури підприємства.

 

11.     За якими ознаками класифікують витрати?

12.     Метод обліку витрат та калькулювання собівартості.

13.     Які існують види собівартості?

14.     Управлінська звітність: склад, зміст, формат.

15.     Наведіть класифікацію управлінських звітів.

16.     Управлінський план рахунків.

17.     Ознаки класифікації систем обліку витрат.

18.     Сутність системи обліку витрат «стандарт-кост».

19.     Сутність системи обліку витрат «директ-кост».

20.     Сутність системи обліку витрат «target costing».

21.     Сутність нормативного методу обліку витрат.

22.     Що є загальним та відмінним для нормативного методу обліку витрат та обліку витрат за «стандарт-кост»?

23.     Сутність системи обліку витрат «kaizen costing».

24.     Сутніть системи обліку витрат «АВС-костінг».

25.     Труднощі використання сучасних систем обліку витрат.

 

Завдання 2.3.1  Підприємство виготовляє два види продукції – А і В, про які є планова інформація.

Таблиця 2.3.1.1 – Вихідні  дані

Показник

А

В

Обсяг виробництва, од.

15000

6000

Ціна за одиницю, грн.

95

180

Основні витрати на виробництво одиниці продукції, грн.

35

90

Час обробки, машино-годин.

12000

8000

 

Виробничі накладні витрати заплановані загальною сумою 900 000 грн, у тому числі за такими видами діяльності:

 

Організація виробництва

52000 грн;

Налагодження устаткування

130000 грн;

Машинна обробка

687000 грн;

Пакувальні операції

31000 грн.

 

Для кожної сукупності виробничих накладних витрат були визначені відповідні фактори витрат:

Організація виробництва

Час роботи персоналу, пов’язаний з організацією виробництва, годин.

Налагодження устаткування

Кількість налагоджень.

Машинна обробка

Кількість машино-годин.

Пакувальні операції

Кількість замовлень на пакування.

Розподіл діяльності між виробами наведено у таблиці 2.3.1.2.

Таблиця 2.3.1.2 – Розподіл діяльності між виробами

Фактор витрат

Розподіл витрат між виробами

А

В

Разом

Час роботи персоналу, пов’язаний з організацією виробництва, годин.

250

372

625

Кількість налагоджень.

10

20

30

Кількість машино-годин.

12000

8000

20000

Кількість замовлень на пакування.

2000

1000

3000

 

Необхідно:

-    визначити суму розподілу для кожного пулу виробничих накладних витрат;

-    розподілити виробничі накладні витрати між виробами на базі машино-годин та  АВС-аналізу;

-    порівняти суму розподілених витрат, собівартості продукції та її прибутковості за різними методами розподілу.

 

146