yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства: структура та склад служби контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

 Перший варіант передбачає,  що координація діяльності основних відділів підприємства (контролінгу, інформаційної служби та служби капіталу) відбувається через створення загального відділу «Фінанси і контролінг», який підпорядковується одному з директорів підприємства або  члену правління.

Другий варіант передбачає, що одному з директорів підприємства підпорядковуються служби капіталу та інформації, а служба контролінгу підпорядковується керівнику підприємства.

 

 

 

 

 

 

Організація служби контролінгу подана на рис. 2.4.9.

 

Загальний відділ «Контролінг і фінанси»

Служба контролінгу

Служба інформації

Служба капіталу

Облік:

обчислення результатів за методами сукупних витрат і затрат на реалізовану продукцію;

калькуляція виробництва на замовлення і ринок;

альтернативні розрахунки;

статистика;

звітність

Планування:

стратегічне;

оперативне;

інвестиційне;

планування фондів (ресурсів) і надходжень

 

Організація.

Програму-вання.

Довідкова служба.

Бюро комунікацій

Фінанси

Баланси

Податки

Планування доходу на інвестований капітал, управління ним та грошовими потоками.

Валютні операції.

Відділ з операцій із землею.

Аналіз ризиків

Головний відділ

Головний відділ

Головний відділ

Рисунок 2.4.9 – Схематичне зображення організації служби контролінгу

 

Розрізняють лінійну (децентралізовану) та штабну (централізовану) організацію контролінгу на підприємстві[95].

Децентралізована служба контролінгу

При децентралізації служби контролінгу відбувається  делегування частини завдань централізованої служби контролінгу іншим підрозділам підприємства, наприклад, структурним підрозділам підприємства, філіям, ланкам, за винятком профільних відділів, які залишаються у підпорядкуванні головного контролера, а саме: контролера з маркетингу, контролера з логістики, контролера із зовнішньоекономічних операцій, контролера з фондів (ресурсів) і надходжень.

В умовах децентралізації можливі чотири найбільш поширені варіанти функціонування служби контролінгу, кожному з яких властиві переваги та недоліки (таблиця 2.4.12).

 

Централізована  служба контролінгу

При централізації служби контролінгу (штабній організації) відділ контролінгу безпосередньо підпорядковується правлінню підприємства (рис. 2.4.10). Централізація служби контролінгу передбачає два варіанти:

- перший – головний контролер підпорядковується голові ради підприємства (правління) без головного відділу «Служби капіталу». Схематично це відображено на рис. 2.4.11.

- другий – головний контролер підпорядкований безпосередньо члену правління підприємства, відповідальному за сектор «Фінанси і контролінг» як керівник головного відділу (рис. 2.4.12).

У першому і другому випадках централізована служба контролінгу діє як штаб. Вона розробляє рекомендації щодо прийняття рішень і здійснює керівництво процесом прийняття цих рішень замовником.

Роль і значення фінансового контролінгу в системі управління підприємством визначаються ступенем затребуваності інформації, сформованої цією системою. У зв’язку з цим найбільш логічним є подання системи фінансового контролінгу у вигляді етапів формування контролінгової інформації (рис. 2.4.13), одержаної в результаті трансформації окремих елементів функцій управління.

Побудова системи фінансового контролінгу базується на таких основних принципах:

 

148