yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства: структура та склад служби контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

4) відповідність методів фінансового контролінгу специфіці методів фінансового аналізу та фінансового планування;

5) своєчасність, простота і гнучкість побудови системи фінансового контролінгу;

6) економічна ефективність впровадження фінансового контролінгу на підприємстві[96].

Впровадження на підприємстві системи фінансового контролінгу дозволяє значно підвищити ефективність усього процесу управління його фінансовою діяльністю.

Етапи впровадження служби контролінгу на підприємстві

Визначення об’єкта контролінгу. Це загальна вимога до побудови будь-якого виду контролінгу на підприємстві з позицій його цільової орієнтації. Об’єктом фінансового контролінгу є управлінські рішення за основними аспектами фінансової діяльності підприємства.

1.      Визначення видів і сфери контролінгу. Відповідно до  концепції побудови системи контролінгу його поділяють на такі основні види: стратегічний та оперативний контролінг. Кожному з цих видів контролінгу повинна відповідати його сфера і періодичність здійснення функцій.

2.      Формування системи пріоритетів показників, що контролюються. Уся система показників ранжується за значущістю. У процесі такого ранжування спочатку до системи пріоритетів першого рівня відбираються найбільш важливі показники даного виду контролінгу; потім формується система пріоритетів другого рівня, показники якого перебувають у факторному зв’язку з показниками першого рівня; аналогічним чином формується система пріоритетів третього і наступних рівнів.

 

 

Рисунок 2.4.13 – Етапи впровадження фінансового контролінгу

 

Під час формування системи пріоритетів потрібно враховувати, що вони можуть мати різний характер для окремих центрів відповідальності; для окремих напрямків фінансової діяльності підприємства; для різноманітних аспектів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. Однак при цьому повинне бути забезпечене ієрархічне зведення всіх показників контролю по підприємству в цілому і за окремими напрямами фінансової діяльності.

3.      Розроблення системи кількісних стандартів контролю. Після визначення і ранжування переліку фінансових показників, що контролюються, виникає необхідність встановлення кількісних стандартів за кожним із них. Такі стандарти можуть встановлюватись як в абсолютних, так і у відносних показниках. Крім того, такі кількісні стандарти можуть мати стабільний або рухомий характер. Стандартами є цільові стратегічні нормативи, показники поточних планів і бюджетів, система державних або розроблених підприємством норм та нормативів тощо.

4.      Побудова системи моніторингу показників, які включають у фінансовий контролінг. Система моніторингу («відстежуюча система») складає основу фінансового контролінгу, найактивнішу частину його механізму. Система фінансового моніторингу являє собою розроблений на підприємстві механізм постійного спостереження за показниками фінансової діяльності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених та виявлення причин цих відхилень.

Побудова системи моніторингу контрольованих фінансових показників охоплює такі основні етапи:

а) побудова системи інформативних звітних показників за кожним видом фінансового контролінгу ґрунтується на даних фінансового і управлінського обліку. Ця система являє собою так звану «первинну інформаційну базу спостереження», необхідну для подальшого розрахунку агрегованих по підприємству окремих аналітичних абсолютних та відносних фінансових показників, що характеризують результати фінансової діяльності підприємства;

б) розроблення системи узагальнюючих (аналітичних) показників, які відображають фактичні результати досягнення передбачених кількісних стандартів контролю, здійснюється в чіткій відповідності із системою фінансових показників. При цьому забезпечується повна зіставність кількісного вираження встановлених стандартів і контрольованих аналітичних показників. У процесі розроблення такої системи будуються алгоритми розрахунку окремих узагальнюючих (аналітичних) показників із використанням первинної інформаційної бази спостереження та методів фінансового аналізу;

 

150