yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства: структура та склад служби контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

в) визначення структури і показників форм контрольних звітів (рапортів) виконавців призначене для того, щоб сформувати систему носіїв контрольної інформації. Для забезпечення ефективності контролінгу ця форма звіту повинна бути стандартизована і вміщувати таку інформацію:

-                    фактично досягнуте значення контрольованого показника (відповідно до передбаченого);

-                    розмір відхилення фактично досягнутого значення контрольованого показника від передбаченого;

-                    факторний розклад розміру відхилення. Алгоритм такого розкладу повинен бути визначений і доведений до кожного виконавця раніше;

-                    пояснення причин негативних відхилень за показником у цілому і окремими його складовими.

Форма стандартного контрольного звіту (рапорту) виконавця диференціюється відповідно до змісту доведеного йому бюджету (плану);

г) визначення контрольних періодів за кожним видом фінансового контролінгу і за кожною групою контрольованих показників. Конкретизація контрольного періоду за видами контролінгу і групами показників визначається «терміновістю реагування», необхідною для ефективного управління фінансовою діяльністю на даному підприємстві. З урахуванням цього принципу виділяють: тижневий (декадний) контрольний звіт, місячний контрольний звіт, квартальний контрольний звіт;

д) встановлення розмірів відхилень фактичних результатів контрольованих показників від установлених стандартів здійснюється як в абсолютних, так і у відносних показниках. Оскільки кожний показник міститься в контрольних звітах виконавців, на даній стадії він агрегується в рамках підприємства у цілому. При цьому за відносними показниками всі відхилення поділяють на три групи: позитивне відхилення, негативне «допустиме» відхилення, негативне «критичне» відхилення;

е) виявлення основних причин відхилень фактичних результатів контрольованих показників від установлених стандартів проводиться по підприємству у цілому і за окремими «центрами відповідальності». У процесі такого аналізу виділяються і розглядаються ті показники фінансового контролінгу, в яких спостерігаються “критичні” відхилення від цільових нормативів, завдань поточних планів і бюджетів. За кожним критичним відхиленням повинні бути виявлені причини, які їх спричинили. У процесі здійснення такого аналізу в цілому по підприємству використовують відповідні розділи контрольних звітів виконавців.

Розроблена система моніторингу повинна коригуватися при зміні мети фінансового контролінгу і системи показників поточних планів та бюджетів.

6. Формування системи алгоритмів дій з усунення відхилень є завершальним етапом побудови фінансового контролінгу на підприємстві[97]. Принципова система дій менеджерів підприємства в цьому разі полягає у трьох алгоритмах:

а)                  «не вживати ніяких заходів». Ця форма реагування передбачається в тих випадках, коли величина негативних відхилень значно нижча від передбаченого «критичного» критерію;

б)                  «усунути відхилення». Така система дій передбачає процедуру пошуку і реалізації резервів із забезпечення виконання цільових, планових або нормативних показників. При цьому резерви розглядаються в розрізі різноманітних аспектів фінансової діяльності та окремих фінансових операцій. Як такі можливості можуть бути розглянуті доцільність введення посиленого режиму економії (за принципом «відсікання зайвого»), використання системи фінансових резервів та ін.

 

151