yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства: структура та склад служби контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

в)                  «змінити систему планових або нормативних показників». Така система дій проводиться у тих випадках, коли можливості нормалізації окремих аспектів фінансової діяльності обмежені або взагалі відсутні. У цьому випадку за результатами фінансового моніторингу вносяться пропозиції з коригування системи цільових стратегічних нормативів, показників поточних фінансових планів або окремих бюджетів. В окремих критичних випадках може бути обґрунтована пропозиція про припинення окремих виробничих, інвестиційних і фінансових операцій та навіть діяльності окремих центрів витрат та інвестицій.

Упровадження на підприємстві системи фінансового контролінгу дозволить суттєво підвищити ефективність всього процесу управління його фінансовою діяльністю.

На сьогодні в практиці фінансового менеджменту мають місце різноманітні варіанти організації контролінгу на підприємстві. Разом з тим фахівці вважають, що організація фінансового контролінгу на підприємстві має відповідати єдиному принципу: фінансові функції (фінансування, інвестиції, податковий менеджмент, управління грошовими потоками, усі види обліку, фінансове планування, страхування) повинні здійснювати тільки фінансисти, а контролінг може існувати одночасно у трьох аспектах:

-       контролінг контролерів-співробітників (із застосуванням найбільш складних методик);  

-       самоконтролінг управлінців фінансового та нефінансових підрозділів (на основі застосування дуже поширених спеціальних методик);

- контролінг інформаційного забезпечення (з використанням простих методик, що підлягають автоматизації)[98].

Під час створення служби контролінгу на підприємстві необхідно враховувати такі вимоги[99]:

-        отримання необхідної інформації від економічних служб підприємства (бухгалтерії, фінансової, збутової тощо), а також інженерних та технологічних підрозділів (головного механіка, енергетика, конструктора, технолога та ін.), юридичної служби, відділу кадрів, відділу нової техніки та інших підрозділів;

-        організацію збору додаткових даних, необхідних службі контролінгу, від інших служб управління. Таку інформацію збирають за відповідною формою, розробленою службою контролінгу;

-        відносну незалежність служби контролінгу від інших служб управлінської структури, що надає їй високого статусу й авторитету в ієрархії управління;

-        можливість впроваджувати нові процедури збору аналітичної інформації на постійній основі;

-        оперативність доведення інформації до відома вищого керівництва підприємства;

-        оптимальну кількість кадрів служби контролінгу для виконання своїх повноважень.

Також під час створення служби контролінгу необхідно звернути увагу на типові помилки, які виникають  при  впровадженні цієї служби (таблиця 2.4.13).

Таблиця 2.4.13 – Типові помилки впровадження служби контролінгу

Типова помилка

Зміст

Помилки в розумінні суті і завдань контролінгу

Завдання контролінгу полягає не в пошуку винних осіб, а у виявленні та усуненні причин, які перешкоджають досягненню мети

Помилки у виборі цілей

«Контролінг є такою концепцією організації, яка дає змогу виявити відповідальність за прибуток на підприємстві та запропонувати обґрунтовані заходи з досягнення заданого рівня прибутку». Більшість керівників вважають прибуток головною метою діяльності підприємства. Проте є й супідрядні цілі: високий рівень ліквідності, частка ринку, зростання обсягів продажу, збереження персоналу, зниження ризиків тощо. Якщо прибуток вибрано як основну мету, то потрібно обов’язково уточнити,  йдеться про прибуток у короткостроковому або довгостроковому періоді

 

152