yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства: структура та склад служби контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

Надлишкова або недостатня інформація

Звіти контролерів не повинні мати описовий характер або нагадувати  детальний звіт аудитора

Продовження табл. 2.4.13

 

чи ревізора. Інформація у звіті контролера повинна відображати:

-        чи досягнуто поставлену мету;

-        причини перешкоджання досягнення мети;

-        можливості для усунення встановлених відхилень або підвищення міри вірогідності досягнення мети тощо

Надмірність контрольованих показників

Керівництво може вимагати від служби контролінгу створення системи контролю, що охоплює найбільшу кількість показників із щотижневою звітністю про їх стан. Проте необхідно пам’ятати, що інформація повинна бути доречною та істотною  

Вибір джерел інформації

Контролери повинні використовувати інформацію не тільки фінансового обліку, але й управлінського та стратегічного обліку

4.2. Функціональні обов’язки  та завдання контролера

Контролінг до певної міри дублює функції управління фінансами. За умов відсутності в організаційній структурі підприємства посади контролера його обов’язки розподілено між виконавцями інших підрозділів фінансового управління, що перешкоджає чіткому розмежуванню повноважень фінансового управління та контролінгу.

Розглядаючи зміст функцій фінансового контролера, необхідно звернути увагу на те, що за класичною концепцією, розробленою професійною організацією контролерів США в 1962 році, перелік управлінських дій, які забезпечують їх реалізацію, виходить за межі повноважень фінансового менеджера (табл. 2.4.14).

Таблиця 2.4.14 – Розподіл завдань фінансового менеджменту та контролінгу згідно з декларацією професійної організації контролерів США[100]

Завдання

Зміст завдання

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Залучення капіталу

Розроблення й реалізація програм щодо забезпечення підприємства капіталом, включаючи проведення переговорів та підтримку необхідних фінансових зв’язків

2. Зв’язок з інвесторами

Створення та управління портфелем цінних паперів підприємства, співробітництво з інвестиційними фондами, фінансовими експертами, акціонерами

3. Короткострокове фінансування

Виявлення джерел покриття поточних фінансових потреб підприємства, їх залучення та ефективне використання

4. Зв’язки з банками та фінансовий контроль

Дотримання угод у сфері банківського обслуговування, управління грошовою готівкою та цінними паперами та їх вигідне розміщення. Відповідальність за вирішення фінансових питань в угодах з купівлі-продажу нерухомості

5. Кредитори і дебітори

Розроблення системи знижок для клієнтів та поточний контроль за дотриманням платіжної дисципліни, управління дебіторською заборгованістю

6. Капіталовкладення

Розроблення принципів та раціональне розміщення й ефективне використання капіталу підприємства

7. Страхування

Операції щодо страхування активів і фінансових ризиків

КОНТРОЛІНГ

1. Планування

Розроблення та виконання планів підприємства як інтегрованої складової контролю господарської діяльності. Планування охоплює плани прибутку, збуту, інвестицій та фінансування, бюджети накладних витрат і нормативи витрат.

 

153