yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства: структура та склад служби контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

– реалізувати рішення з проведенням контролю. Етап реалізації передбачає діяльність із впровадження і виконання обраного заходу. При кінцевому контролі беруть до уваги, що в даному випадку планові показники варто виправляти, якщо виявлені помилки.

 

Таким чином, функціонування контролінгу на підприємстві вимагає такого: формування цілей; орієнтації можливості дій на ці цілі; вибору найкращих альтернатив; постійного контролю за дотриманням планових показників; вивчення помилок на основі відхилень від запланованих показників; вжиття заходів щодо регулювання  відхилень від плану.

4.3. Аналіз закордонного досвіду функціонування фінансового контролінгу в системі управління підприємством

Система контролінгу на підприємствах ринкової економіки використовується досить тривалий час. Практика діяльності цих підприємств підтверджує ефективність її застосування як цілісної концепції управління фінансово-економічними процесами підприємств. Проте є особливості застосування системи контролінгу на підприємствах різних країн. Ця інформація відображена в таблиці 2.4.15.

Німеччина. У Німеччині контролінг розвивається близько 50 років. Типовим для розвитку контролінгу в цій країні є те, що більшу зацікавленість цією темою проявляють великі компанії, ніж малі чи середні. Крім того, зацікавленість контролінгом у Німеччині можна диференціювати за галузевою специфікою підприємств. Традиційно контролінг використовується у виробничих компаніях. Це пов’язано передусім із гострою ціновою конкуренцією в більшості виробничих галузей, постійним оновленням виробничих технологій, скороченням життєвих циклів продуктів, зростанням непрямих витрат[103].Усі ці чинники схиляють до пошуку внутрішніх резервів і підвищення ефективності діяльності підприємств. Проте загострення конкуренції та динамічність зовнішнього середовища послужили причинами впровадження контролінгу в торгових компаніях та компаніях сфери послуг.

Таблиця 2.4.15 – Порівняльна характеристика застосування системи контролінгу в управлінні підприємствами різних країн[104]

Країни

Німеччина

США

Польща

Росія

Функції  контролвнгу

Облік.

Інформаційне

забезпечення.

Оперативне та стратегічне

планування.

Координація.

Облік.

Інформаційне

забезпечення.

Стратегічне планування.

Консалтинг.

Аналіз.

Інформаційне

забезпечення.

Аналіз.

Планування.

Аналіз.

Інформаційне забезпечення.

Оперативне планування.

 Методи  контролінгу

Бюджетування.

Вартісний, АВС- та XYZ-аналізи.

Матриця Мак-Кінсі.

Аналіз конкурентних переваг Портера.

Аналіз точки

беззбитковості.

SWOT-аналіз.

Аналіз цінової собівартості.

Бюджетування.

Функціональний аналіз.

Balanced. Scorecard.

Бенчмаркінг.

Матриця БКГ.

SWOT-аналіз.

Аналіз витрат за

центрами обліку і звітності.

SWOT-аналіз.

Бюджетування.

Аналіз відхилень.

Аналіз ризиків.

Аналіз точки

беззбитковості.

SWOT-аналіз.

Аналіз ризиків.

Бюджетування.

Аналіз точки беззбитковості.

Аналіз витрат.

Факторний аналіз.

В стадії впровадження:

Balanced Scorecard.

Бенчмаркінг.

Матриця БКГ.

Галузева належність та сфера діяльності підприємств

 

Продовження табл. 2.4.15

Країни

 

155