yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства: структура та склад служби контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

діяльності та здійснювали перерозподіл внутрішніх ресурсів з метою збільшення фінансових результатів і підвищення цінності бізнесу.

Сьогодні конкурентних переваг набагато важче набути за рахунок ефективного фінансового менеджменту та інвестицій у фізичні активи. Здатність компанії мобілізувати і використати свої нематеріальні активи стала більш важливим чинником. Висока конкуренція дає можливість вижити не компаніям, які орієнтуються на ринкове середовище, а підприємствам, що досконально вивчають потреби кожної групи потенційних покупців і відображають ці потреби у своїй стратегії розвитку. Стратегія фірми стає як ніколи важливою. Саме тому побудова організації, орієнтованої на покупця (Building Customer – Focused Organization), і побудова бізнесу, орієнтованого на стратегію (Building Strategy Focused Business), є одними з основних ініціатив динамічних компаній, що постійно розвиваються, по всьому світу[109].

Домінування обліково-аналітичної компоненти призвело, на наш погляд, до мікрокризи в практиці сучасного контролінгу. Керівники підприємств усе частіше відчувають зайву «дріб’язковість» і зацикленість на поглибленому аналізі даних фінансового й управлінського обліків.

Як у Росії, так і за кордоном, у роботі служб контролінгу невиправдано багато уваги приділяється  плануванню і контролю оперативних бюджетів. У цій частині резерви зростання ефективності підприємства, особливо в довгостроковій перспективі, дуже обмежені. Для умов Росії йдеться про потенційне зростання інтегральних показників ефективності діяльності підприємства на 1-3 % за 1 рік, що при існуючому стані справ у вітчизняній економіці можна вважати незначною величиною. В індустріально розвинених країнах ці цифри істотно нижчі та обчислюються частками відсотків. Таким чином, сучасний контролінг оперує вторинними джерелами інформації, не залучаючи ту, яка виявляє істотно більший вплив на ефективність діяльності підприємства. Мова йде про дані щодо організації робочих місць і виробничих процесів на принципах наукової організації виробництва. За оцінками експертів, за рахунок використання цих джерел можна збільшити інтегральні показники ефективності на 15-30 %. На цей час практично не розглядаються проблеми управління інноваціями на підприємстві, а саме в них закладений, за різними оцінками, потенціал зростання ефективності на 50-75 %.

Особливість ситуації на підприємствах Росії полягає в тому, що контролер повинен мати такі професійні знання і навички, які дозволяють реалізувати одночасно як реєстраційно-облікові функції контролінгу, так і консультаційно-навігаційні. Контролінг найближчого майбутнього повинен переорієнтовувати вектор своєї діяльності у бік основних джерел ефективності: розроблення нових продуктів, технологій і методів організації праці та виробництва у всіх функціональних сферах діяльності підприємства. Саме тоді контролери стануть не звичними сьогодні фахівцями з обліку і аналізу, а реально потрібними помічниками керівників підприємств різних галузей народного господарства і форм власності[110].

Питання для самоконтролю та наукові дискусії

 

1.    Структура та склад служби контролінгу.

2.    Переваги та недоліки функціонування служби контролінгу в умовах децентралізації.

3.    Типові помилки впровадження служби контролінгу.

4.    Етапи впровадження служби контролінгу на підприємстві.

5.    Вимоги щодо створення служби контролінгу на підприємстві.

6.    Функціональні обов’язки та завдання контролера.

7.    Закордонний досвід функціонування фінансового контролінгу в системі управління підприємством: порівняльна характеристика.

 

158