yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Управління финансовою санацією підприємств

8.    Основні принципи системи фінансового контролінгу.

 

Розділ 3                                  теоретичні, методологічні та практичні основи управління фінансовою санацією

 

У цьому розділі розглянуті проблеми теорії, методології та практики управління фінансовою санацією. Залучення фінансових ресурсів для відновлення платоспроможності й фінансування виробничо-технічних санаційних заходів дедалі більшою мірою має здійснюватися на основі залучення коштів власників. Однак у вітчизняній науково-практичній літературі, у законодавстві питанню мобілізації фінансових ресурсів за рахунок залучення додаткових внесків, емісії акцій тощо приділяється недостатньо уваги. Також необхідно враховувати, що за наявності балансових збитків суб’єктам господарювання дуже важко розраховувати на залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки як для кредиторів, так і для потенційних інвесторів збиткове підприємство є непривабливим об’єктом фінансування.

 

ТЕМА 1

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Форми фінансування та їх класифікація

Здійснення санаційних заходів вимагає від підприємства залучення  та використання фінансових ресурсів, які забезпечать фінансування процедур оздоровлення підприємства у потрібних обсягах та будуть відображені у плані санації. Для цього насамперед необхідно визначитися з формами та порядком фінансування (внутрішнє чи зовнішнє фінансування), методами оптимізації розміру і структури ресурсів. Форми фінансування та їх класифікація наведені на рис. 3.1.1.

За формальними ознаками розрізняють два види санації:

а) санація без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів;

б) санація із залученням нового фінансового капіталу.

У першому випадку санація може набирати таких форм:

-              зменшення номінального капіталу підприємства (чиста санація);

-              конверсія власності в борг;

-              конверсія боргу у власність;

-              пролонгація строків сплати заборгованості;

-              самофінансування.

У другому випадку можливі такі форми:

-              альтернативна санація;

-              двоступінчаста санація;

-              безповоротна фінансова допомога власників;

-              емісія облігацій конверсійної позики;

-              залучення додаткових позик.

 

Рисунок 3.1.1 – Класифікація форм фінансування підприємств[111]

Окремий вид санації підприємств – це санація за державної фінансової підтримки.

1.2. Залучення фінансових ресурсів із внутрішніх та зовнішніх джерел

При фінансуванні санаційних заходів важливе значення для підприємства має залучення внутрішніх фінансових джерел, це дозволить подолати внутрішні причини кризи та зменшити залежність ефективності санації від зовнішніх фінансових ресурсів. Основою управління фінансовими ресурсами підприємства є оптимізація руху грошових потоків на основі балансування та регулювання надходжень та витрат грошових коштів. Кошти, вивільнені у результаті зменшення вихідних грошових потоків та збільшення вхідних грошових потоків, належать до внутрішніх джерел фінансування. Крім того, до внутрішніх джерел фінансування відносять амортизаційні відрахування. Для забезпечення ефективності мобілізації внутрішніх джерел фінансування санаційних заходів необхідно провести їх класифікацію з виділенням джерел відновлення платоспроможності та поліпшення фінансово-господарської діяльності.

 

159