yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

Управління финансовою санацією підприємств

 

Характер та особливості реструктуризаційних процесів значною мірою залежать від виду реструктуризації.

Вітчизняні та закордонні науковці найбільш часто виділяють такі види реструктуризації:

-              операційну (виробничу) реструктуризацію, метою проведення якої є внесення змін в організацію проведення основної господарської діяльності, структуру виробничої програми та програми збуту, склад доходів і витрат, склад персоналу тощо;

-              фінансову реструктуризацію, об’єктом проведення якої є пасиви підприємства, умови надання, обслуговування та повернення боргів;

-              майнову реструктуризацію, яка передбачає зміни у складі активів підприємства та трансформацію певної їх частини у грошову форму;

-              реструктуризацію бізнесу, суть якої полягає в коригуванні загальної стратегії діяльності підприємства, зміні концептуальних засад управління;

-                            організаційну (структурну) реструктуризацію, в ході якої впроваджується нова організаційна структура підприємства, змінюються основи функціонування окремих структурних підрозділів на основі різних форм реорганізації їх організаційно-фінансових умов функціонування; проводиться ротація керівників та фахівців підприємства, впровадження нових прогресивних форм  і методів управління;

-              правову реструктуризацію, яка передбачає зміну організаційно-правової форми підприємства шляхом різноманітних видів реорганізації;

-              фізичну реструктуризацію, проведення якої пов’язано з оновленням та модернізацією основних фондів підприємства;

-                            соціальну реструктуризацію, проведення якої може і передбачати звільнення підприємства від об’єктів соціально-культурного призначення шляхом їх передачі місцевим органам влади або виділення в самостійні підприємства тощо.

Розрізняють такі форми реструктуризації:

1)            реструктуризація виробництва;

2)            реструктуризація активів;

3)            фінансова реструктуризація;

4)            корпоративна реструктуризація (реорганізація).

Реструктуризація виробництва передбачає внесення змін до організаційної та  виробничо-господарської сфери підприємства з метою підвищення його рентабельності та конкурентоспроможності. Ідеться насамперед про такі заходи, як:

-              зміна керівництва підприємства;

-              впровадження нових, прогресивних форм та методів управління;

-              диверсифікація асортименту продукції;

-              поліпшення якості продукції;

-              підвищення ефективності маркетингу;

-              зменшення витрат на виробництво;

-              скорочення кількості зайнятих на підприємстві.

Реструктуризація активів передбачає такі заходи:

-              продаж частини основних фондів;

-              продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів тощо;

-              продаж окремих підрозділів підприємства;

-              зворотний лізинг;

 

172