yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

Управління финансовою санацією підприємств

-              реалізація окремих видів фінансових вкладень;

-              рефінансування дебіторської заборгованості.

Фінансова реструктуризація пов’язана зі зміною структури й розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства. Отже, це такі заходи:

-              реструктуризація заборгованості перед кредиторами;

-              одержання додаткових кредитів;

-              збільшення статутного капіталу;

-              заморожування інвестиційних вкладень.

Найскладнішим видом реструктуризації є корпоративна реструктуризація. Остання передбачає реорганізацію підприємства, що має на меті змінити власника статутного фонду, створення нових юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму діяльності. У межах такої реструктуризації виконують:

-              часткову або повну приватизацію;

-              поділ великих підприємств на частини;

-              виокремлення з великих підприємств тих чи інших підрозділів, зокрема об’єктів соцкультпобуту та інших непрофільних підрозділів;

-                            приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими підприємствами.

В. Заболотний пропонує такі види реструктуризації (рис. 3.3.3)[116].

 

Санаційну, або відновну, реструктуризацію застосовують, коли підприємство знаходиться у передкризовому або кризовому стані і має на меті вийти з нього.

Ознаками такого стану є:

-              втрата ринкових позицій;

-              проблеми з постачанням та залишками матеріалів, незавер­шеним виробництвом;

-              великі запаси готової продукції;

-              заборгованість перед банками, кредиторами та державою;

-              втрата ліквідності тощо.

 

Основними напрямами реструктуризаційних дій у цій ситуації є:

–  скорочення ресурсів (вилучення частини ресурсів при незмінній ринковій активності);

–  скорочення ринків (вихід із нерентабельних ринків);

–  скорочення пропозиції (відмова від нерентабельної продукції, сфер діяльності, організаційних одиниць);

–  зменшення фізичних обсягів/розмірів (поєднання вищеподаних варіантів).

Адаптаційну, або прогресивну, реструктуризацію використо­вують за відсутності кризових явищ як таких, але виникненні негативних тенденцій з метою їх подолання та адаптації підприємства до нових ринкових умов.

Ознаками такого стану є:

– зниження загальної ефективності;

– вичерпання ринкового потенціалу;

– відсталість у порівнянні зі світовими стандартами;

– перспективи на інших ринках;

– низька ефективність управління.

У рамках цієї реструктуризації найчастіше запроваджуються:

– просторова диверсифікація – розвиток нових внутрішніх та

зовнішніх ринків;

– продуктова диверсифікація – розвиток нових продуктів, як споріднених, так і відмінних.

Випереджальна реструктуризація, має місце в успішних ком­паніях, які передбачають можливість зміни умов функціонування (виникнення нових або підсилення наявних конкурентів, впро­вадження новітніх технологій, виникнення нових або втрату існуючих ринків) і прагнуть підсилити свої ключові компетенції та конкурентні переваги.

 

173