yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

Управління финансовою санацією підприємств

-              посилення конкурентоспроможності компанії за рахунок злиття чи поглинання.

Для того щоб процес реструктуризації промислових підприємств у системі антикризового фінансового управління був ефективним, на думку П. Комарецької[118], необхідне дотримання таких принципів:

-              спільної скоординованої діяльності керівників усіх рівнів і провідних фахівців підприємства та залучення сторонніх фахівців з реструктуризації;

-              посиленої роботи з персоналом для його мотивації на навчання, забезпечення «бойового духу», участі в розробленні інновацій, підтримки їх впровадження та ефективності роботи в єдиній команді;

-              комплексності розробок, що виконуються та впроваджуються, при однозначному визначенні пріоритетних робіт, напрямів, проектів і концентрації зусиль на їх першочерговому безумовному виконанні;

-              надання максимальної самостійності усім підрозділам підприємства.

Зважаючи на особливості перехідного періоду та сучасний стан економіки,  А. Криворучко та І. Озерський[119] визначають такі основні концептуальні принципи реструктуризації підприємств:

1. Підвищення регулюваної та стимулювальної ролі держави шляхом використання економічних методів регулювання, правового забезпечення реформування економіки, посилення гарантій власникам.

2. Орієнтація на власні інвестиційні ресурси, яка потребує їх жорсткої економії на всіх рів­нях господарювання, всебічної мобілізації та концентрації на пріоритетних напрямах розвитку.

3. Використання інтеграційних процесів для подальшої інтеграції України у Світове економічне співтовариство.

4. Пріоритетний розвиток високотехнологічних і наукоємних галузей і виробництв, в яких Україна володіє істотнім запасом наукових знань і технологічного потенціалу та які здатні забезпечити сприятливі конкурентні позиції на світовому ринку.

Також при проведенні реструктуризації підприємств у системі антикризового фінансового управління необхідно дотримуватися завдань реструктуризації, а саме:

-              визначення цілей розвитку підприємства та критеріїв їх досягнення;

-              аналізу сильних і слабких сторін підприємства та загальної діагностики стану та тенденцій, аналізу фінансового стану;

-              аналізу «проблемного поля» та виділення ключових проблем, формування нових шляхів і проектів вирішення проблем;

-                            оцінки інноваційного потенціалу та аналізу й оцінки варіантів реформування;

-              виділення пріоритетних напрямів діяльності (стратегії);

-              розроблення програми робіт та оцінки джерел ресурсів;

-              розподілу ресурсів, виділення першочергових проектів;

-              розроблення і захисту першочергових проектів;

-              формулювання  стратегії і тактики розвитку;

-              визначення першочергових організаційний кроків.

Практичними наслідками реструктуризації підприємства мають стати підвищення гнучкості та адаптивності бізнесу, покращання системи прийняття рішень, зростання самостійності та відповідальності підрозділів, втілення стратегії розвитку та отримання конкретних результатів у вигляді залучення інвестицій, розширення ринків збуту, зростання обсягів виробництва, доходу, прибутку, зниження затрат та втрат, зменшення впливу негативних факторів на роботу підприємства.

 

176