yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

Управління финансовою санацією підприємств

Слід зазначити, що реструктуризація підприємств колишнього СРСР, зокрема України, має свої особливості, зумовлені комплексом загальноекономічних і внутрішніх причин роботи підприємства. Загальноекономічні причини:

-              реструктуризація підприємств здійснюється, як правило, після проведення акціонування (приватизації), що пояснюється відсутністю у держави коштів на реструктуризацію неприватизованих підприємств;

-              недостатній розвиток ринкового середовища та конкуренції;

-              нестабільність правового поля, що не дає змоги виробити довгострокову стратегію реструктуризації;

-              недосконалість законодавства, яке регулює процес ре­структуризації. На багато питань, пов’язаних з нею, чинні закони  не дають відповіді;

-              слабкий розвиток українського фондового ринку та  інструментів;

-              відсутність доступних джерел фінансування;

-              недостатня підтримка держави;

-              криза платежів, яка призвела до хронічної нестачі оборотних коштів для нормального функціонування підприємств.

Також не можна забувати і про внутрішні причини: психологічна непідготовленість управлінського персоналу реструктуризації; відсутність напрацьованих методичних підходів і недостатній досвід; брак у суб’єктів господарювання власних коштів для проведення реструктуризації та низька привабливість підприємств для кредиторів.

3.3. Форми реорганізації підприємства

 Реструктуризація підприємства як комплексний управлінський засіб у тлумаченні Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» може здійснюватися шляхом:

1) поділу, що передбачений у плані санації, та переведення боргів до іншої юридичної особи;

2) зміни форми власності;

3) оновлення системи управління підприємства-боржника;

4) перетворення організаційно-правової форми боржника.

Управлінські дії суб’єктів фінансової санації з приводу реструктуризації підприємства-боржника регламентовані чинним законодавством.

Поділ підприємства-боржника з одночасною передачею боргових зобов’язань до іншої юридичної особи здійснюється через процедуру припинення юридичної особи боржника. Цивільний кодекс України передбачає:

– порядок припинення юридичної особи в результаті передання всього її майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам;

– дії суб’єктів управління, їх черговість та підпорядкованість.

Припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється двома шляхами:

1) його реорганізації, зокрема злиття, приєднання, поділу, перетворення;

2) його ліквідації.

Загальний порядок реорганізації передбачає вирішення комплексу питань, головними з яких є:

– вибір форми реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення);

– визначення основних умов реструктуризації суб’єкта (головна мета, пошук і вибір інвестора, у тому числі іноземного, підготовка проектів установчих документів юридичних осіб, забезпечення державної реєстрації);

– вивчення міжнародної практики з питань реорганізації та фінансової санації суб’єктів господарювання;

– встановлення спеціальних вимог до поглибленого факторного аналізу фінансового стану (зокрема, щодо фінансового аудиту, діагностики активів, обстеження ризикових операцій з цінними паперами, аналізу угод та умов щодо конвертації акцій);

– визначення раціональної вартості статутного (акціонерного) капіталу юридичної особи та ефекту на добробут її учасників (акціонерів);

 

180