yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

Управління финансовою санацією підприємств

– аналіз можливих кризових ситуацій;

– порядок ліквідації новоутвореної юридичної особи;

– означення джерел фінансування заходів з реорганізації;

– розгляд процедури банкрутства, санації як примусових видів реорганізації та інші питання.

У разі злиття суб’єктів господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до іншого суб’єкта господарювання до останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання.

У разі поділу суб’єкта господарювання усі його майнові права та обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

У разі виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого суб’єкта.

У разі перетворення одного суб’єкта господарювання в інший до новоутвореного суб’єкта господарювання переходять усі майнові права та обов’язки попереднього суб’єкта господарювання.

Особливості управлінських дій з реструктуризації підприємства у ході його фінансової санації додатково встановлюються нормативними актами центральних органів влади та управління (Національним банком України, відповідними комісіями з регулювання ринків фінансових послуг та іншими комітетами), а також внутрішніми документами суб’єктів господарювання. Насамперед особливості ліквідаційної та реструктуризаційної процедур встановлюються в Статуті господарського товариства. Окремі положення також містяться у внутрішніх інструкціях, методиках, інформаційних технологіях суб’єкта господарювання.

Питання та завдання для самостійного виконання

 

1.        У чому полягає сутність реструктуризації?

2.        Яка мета проведення реструктуризації? Перелічіть основні завдання реструктуризації.  Які існують напрями реструктуризації?

3.        Перелічіть види реструктуризації та охарактеризуйте їх.

4.        Результати реструктуризації.

5.        Перелічіть етапи проведення реструктуризації, охарактеризуйте їх.

6.        Що собою являє програма реструктуризації?

7.        Що таке план реструктуризації?

8.        Що він має в собі містити?

9.        Який існує порядок з реорганізації підприємств-боржників?

10.    Які існують форми реструктуризації?

11.    У чому полягає зміст реструктуризації виробництва?

12.    Які заходи передбачає реструктуризація активів?

13.    У чому полягає сутність фізичної реструктуризації?

14.    Який вид реструктуризації є найскладнішим?

15.    Коли застосовується санаційна реструктуризація?

16.    Перелічіть ознаки адаптаційної реструктуризації.

17.    Яким чином у процесі здійснення фінансової реструктуризації змінюють структуру пасивів?

18.    Перелічіть заходи, які застосовуються при здійсненні стратегічної реструктуризації.

19.    Назвіть основні принципи реструктуризації підприємств.

20.    Які існують напрями реструктуризації?

21.    Що таке план реструктуризації?

22.    Що він має в собі містити?

23.    Назвіть загальноекономічні причини реструктуризації підприємств.

24.    У чому полягає зміст стратегічної реструктуризації.

 

181