yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

Завдання 3.3.1. Яке може бути прийнято рішення для забезпечення ефективної роботи підприємства? Відповідь обґрунтуйте, зазначивши чисту вартість активів, якщо об’єднання має таку структуру балансу, подану у табл. 3.3.1.1.

 

 

Таблиця 3.3.1.1 – Укрупнена структура балансу в цілому по об’єднанню, тис. грн

Показник

 

Показник

 

Майно та майнові права

1070

Статутний капітал

200

 

 

Прибуток (збиток)

(1100)

 

 

Зобов’язання

1970

Баланс

1070

Баланс

1070

 

При цьому актив та пасив балансу по філіалах та головному підприємству наведено у таблиці 3.3.1.2.

 

Завдання 3.3.2. Яку із двох технологій виробництва ви запропонуєте, виходячи з наведеної інформації (не враховуючи податки).

Таблиця 3.3.1.2 – Укрупнена структура балансу по філіалах та головному підприємству, тис. грн

Філіали та головне підприємство

Майно та майнові права

Зобов’язання

Філіал 1

210

10

Філіал 2

360

80

Філіал 3

400

1400

Головне підприємство

100

480

Разом

1070

1970

 

 

Варіант 1. Підприємство придбає деталі, здійснить збирання готової продукції та реалізує цю продукцію. При цьому витрати становитимуть:

 

– постійні - 80000 ум. од. за рік;

– змінні - 34 ум. од. за одиницю продукції.

 

Баланс підприємства за цим варіантом (укрупнено):

– необоротні активи - 150000 ум. од.;

– оборотні активи - 50000 ум. од.;

– акціонерний капітал - 200000 ум. од.

 

Варіант 2. Підприємство придбає додаткове обладнання, яке дозволить виготовляти деякі деталі власними силами. При цьому витрати становитимуть:

 

– постійні - 185000 ум. од. за рік;

– змінні - 20 ум. од. на одиницю продукції.

 

Баланс підприємства за цим варіантом (укрупнено):

– необоротні активи - 250000 ум. од.;

– оборотні активи - 50000 ум. од.;

– 10% облігації - 100000 ум. од.;

– акціонерний капітал - 200000 ум. од.

 

Відсотки за облігаціями в цьому варіанті віднесені до постійних витрат.

 

Максимально можлива виробнича потужність за обома варіантами – 10000 од./год. Ціна реалізації – 50 ум. од. за одиницю продукції.

ТЕМА 4

САНАЦІЙНИЙ АУДИТ

4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Аудит – незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання для визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству.

 

Аудиторська діяльність регулюється Законом України “Про аудиторську діяльність”. Аудиторські послуги надаються з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності у формі:

-              аудиторських перевірок – аудиту;

-              експертиз, пов’язаних з аудитом;

-              консультацій, інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

 

182