yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

Рівень організації виробництва визначається такою системою показників:

-              коефіцієнтом прогресивності організації виробництва – відображає частку прогресивних виробничих процесів у їх загальному обсязі та визначається відношенням кількості прогресивних виробничих процесів до загальної кількості виробничих процесів підприємства;

-              коефіцієнтом використання засобів праці – відображає рівень використання можливостей обладнання та визначається відношенням кількості виготовлених деталей до нормативної продуктивності обладнання;

-              коефіцієнтом завантаження обладнання – характеризує рівень завантаження обладнання в годинах та визначається відношенням тривалості простоїв обладнання до реального фонду робочого часу;

-              коефіцієнтом централізації допоміжних процесів – відображає частку централізовано виконаних допоміжних операцій у їх загальній кількості та визначається за формулою

 

,                              (3.4.14)

 

де Qр, Qт – обсяги централізовано виконаних ремонтних та транспортних операцій; Qзр, Qзт – загальні обсяги ремонтних та транспортних операцій.

При цьому також розраховуються показники тривалості виробничого циклу, типу виробничого процесу, рівня універсальності технологічного обладнання тощо;

-              неефективне використання трудових ресурсів. При аудиті ефективності використання трудових ресурсів необхідно з’ясувати рівень забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, оцінити їх освітньо-кваліфікаційні характеристики, а також визначити резерви підвищення ефективності їх використання. Аналіз використання трудових ресурсів проводиться на підставі даних статистичних форм звітності. Детально аналізуються причини, які призвели до втрат робочого часу (зниження обсягів виробництва та реалізації за браком замовлень, сировини, через втрату ринків збуту, високу ціну продукції, низьку конкурентоспроможність тощо), а також робляться висновки щодо відповідності (невідповідності) кількості персоналу потребам виробництва. Для оцінки відповідності кваліфікації робітників труднощі виконуваних ними робіт використовують показник, що визначається як середньоарифметична зважена середніх тарифних розрядів. Для характеристики руху робочої сили на підприємстві розраховують та аналізують динаміку таких показників:

-              коефіцієнт обороту персоналу за наймом - визначається відношенням кількості прийнятого персоналу на роботу до середньоспискової кількості персоналу;

-              коефіцієнт обороту персоналу за вибуттям – визначається відношенням кількості звільненого з роботи персоналу до середньоспискової кількості персоналу;

-              коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства – визначається відношенням кількості працівників, що відпрацювали весь рік, до середньоспискової кількості персоналу.

Важливою складовою аналізу трудових ресурсів підприємства є вивчення ефективності використання фонду робочого часу. Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за період, що аналізується. Такий аналіз проводиться для кожної категорії робітників кожного виробничого підрозділу та в цілому для підприємства. Також необхідно проаналізувати фонд оплати праці. У процесі аналізу можна визначити умовне вивільнення (залучення) персоналу у зв’язку зі зміною обсягів виробництва продукції за формулою:

 

189