yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Залежно від стану елементів господарського механізму, здатності їх гнучко реагувати на зміни у системі управління підприємством кризові процеси можуть у певних випадках деструктивно впливати на результативність діяльності фірми, а у більшості ситуацій ці процеси стимулюють еволюційний розвиток суб’єкта господарювання.

Кризи виникають на різних стадіях розвитку підприємства (табл.1.1.5).

З метою запобігання системній  кризі  необхідно  своєчасно  виявити  симптоми  та  визначити  фактори, що будуть свідчити  про  можливість  настання  кризи  саме  на  зазначеному етапі, й розробити заходи щодо ліквідації та послаблення негативних наслідків.

 

 

 

 

Таблиця 1.1.4 – Різновиди криз підприємства[10]

Різновид кризи

Класифікаційна ознака

Автори класифікації

Попередня криза

Зміна кризи у часі

С. Фінк

Гостра криза

Хронічна криза

Розв’язана криза

 

 

Потенційна криза

Агрегований стан кризи

Ж. Крістек

Латентна (прихована) криза

Гостра переборна криза

Гостра непереборна криза

Стратегічна криза

Потенціал підприємства

М. Мюллер

Криза результатів

Криза ліквідності

Банкрутство

Зниження рентабельності й обсягів прибутку

Ефективність фінансової діяльності

З. Айвазян,

В. Кириченко

Збитковість виробництва

Відсутність   резервних фондів

Неплатоспроможність

 

 

Економічна криза

Аспекти діяльності

Я. Корнаі

Юридична криза

Стратегічна криза

Криза лідерства

Життєвий цикл фірми

Л. Грейнер

Криза автономії

Криза контролю

Криза меж

Криза від бюрократизму

 

Таблиця 1.1.5 – Кризи на різних етапах циклічної динаміки підприємства

Сутність

Ознаки

Зародження та становлення

Характеризується початком формування стратегічного потенціалу підприємства та напрямком інвестицій у найбільш значущі елементи потенціалу

1. Наявність «позитивної»  кризи, підсумком  якої  є зростання  результатів системи.

2. Поява дефіциту бюджету у зв’язку зі значними  витратами всіх ресурсів підприємства; можливості та  обсяги продажу  поки  що є досить  невизначеними та призводять до недостатньої синхронності грошових  надходжень та  виплат.  Проте дефіцит  коштів неістотний, що дозволяє охарактеризувати ситуацію як короткочасну неплатоспроможність

Зростання

Характеризується значним збільшенням обсягів виробництва та продажу, що призводить до постійного зростання потреби в обігових коштах

1. Деформування виробничо-комерційного, а, відповідно,  й фінансового  циклів підприємства,  що зумовлено надмірними  темпами зростання.

2. Зростання  дебіторської  заборгованості  через необхідність  притягнення  більшої  кількості  клієнтів  та  подальший  розрив  у  надходженні  виручки  у  зв’язку  з  нарощуванням  обороту

 

18