yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

 

DЧПу = DЧПф - DЧПп · DЧПп,                 (3.4.15)

 

де DЧПу – умовне зменшення (приріст) кількості персоналу; DЧПф, DЧПп – відповідно фактична та планова кількість персоналу; DЧПп – індекс зміни обсягу виробництва за період, що аналізується.

Також до причин кризи підприємства можна віднести: неефективну цінову політику; дефіцит власних оборотних коштів тощо.

2.3. Аналіз сильних сторін діяльності підприємства та оцінка можливості усунення причин кризи. На цьому етапі проведення санаційного аудиту аналізуються сильні сторони підприємства та визначаються можливості виходу з кризи. При цьому застосовується СВОТ-аналіз (табл. 3.4.1).

Необхідно мати на увазі, що СВОТ-аналіз не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу упорядкувати процес обміркування всієї наявної інформації з використанням власних думок та оцінок.

Аудит фінансового стану підприємства дає змогу зробити висновок щодо санаційної спроможності підприємства. Якщо підприємство має ресурси для відновлення платоспроможності, то наступним кроком є аудит запропонованих санаційних заходів та джерел фінансування цих заходів.

Об’єкт 3 – Аудит окремих санаційних процедур.

Заходи з фінансового оздоровлення підприємства наведені у Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та у Положенні про порядок погодження планів санації та мирових угод. В умовах кризи виникає необхідність виявляти та мобілізувати внутрішні резерви поліпшення фінансового стану. Ми вже відзначали, що це може бути реструктуризація активів, збільшення виручки, зниження витрат.

Нижче розглянемо методику аудиту деяких заходів

3.1. Встановлення максимальних обсягів виробництва перспективних видів продукції. У цьому випадку необхідно мати на увазі, що встановлення максимальних обсягів виробництва перспективних видів продукції повинне мати ресурсне обґрунтування. До ресурсів, які забезпечують виконання виробничої програми, належать виробнича потужність, персонал та матеріали. Тому при аудиті цього заходу необхідно встановити спроможність підприємства для виготовлення перспективних видів продукції, тобто проаналізувати пропускну спроможність устаткування та ступінь завантаження устаткування, кількість робітників на роботах з нормованою трудомісткістю та за нормами обслуговування, та зіставити фактичні показники з розрахунковими.Обґрунтування виробничої потужності для умов багатопродуктового виробництва з груповим розміщенням устаткування має форму порівняння обчислень пропускної спроможності устаткування і його завантаження у машино-годинах. Відношення цих величин характеризує ступінь завантаження устаткування:

 

                      ,                                    (3.4.16)

Таблиця 3.4.1 – Форма для застосування СВОТ-аналізу

Фактори

Оцінка середовища

Оцінка підприємства

Можливості

Загрози

Сильні сторони

Слабкі сторони

Коротко-строкові

Довго- строкові

Короко-строкові

Довго- строкові

Короко-строкові

Довго- строкові

Кортко-строкові

Довго-строкові

1. Залежні від діяльності підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

190