yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Незалежні від діяльності підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

де Кз – коефіцієнт завантаження устаткування певної технологічної групи; Тз – завантаження устаткування виробничою програмою у плановому періоді, машино-годин; Тпс – сумарний час роботи устаткування групи у плановому періоді, який називають пропускною спроможністю цієї групи, машино-годин.

Завантаження устаткування обчислюється на основі планового обсягу продукції і затрат часу на її обробку:

 

,                                   (3.4.17)

 

де n – кількість найменувань виробів, що обробляються на даній групі устаткування; Ni – кількість виробів і-го найменування у натуральному вираженні; ti – витрати часу на обробку одного виробу  і-го найменування на даній групі устаткування, годин.

 

Пропускна спроможність устаткування певної технологічної групи визначається за формулою

 

Тпс = Трmо,                                     (3.4.18)

 

де Тр – час роботи одного агрегата за розрахунковий період, годин;

mо – кількість однотипних взаємозамінних агрегатів у групі.

 

Час роботи одного агрегата обчислюється за формулою

 

,                         (3.4.19)

 

де Тн – номінальний (режимний) фонд часу роботи одного агрегата (машини) в плановому періоді, годин; b – планові втрати часу на ремонт агрегата, %;

 

Тн = (Дрtз - Дсtс)kз,                           (3.4.20)

 

де Др – кількість робочих днів у плановому періоді; tз – тривалість робочої зміни, годин; Дс – кількість змін зі скороченою робочою зміною; tс – тривалість скорочення робочої зміни, годин; kз – коефіцієнт змінності роботи.

Обґрунтування виробничої програми трудовими ресурсами обмежується тими категоріями працівників, кількість яких залежить від обсягу та структури виробництва.

Кількість робітників, необхідна для визначення запланованого обсягу роботи, визначається різними методами: залежно від специфіки виконуваних робіт, норм виробітку, норм обслуговування, за робочими місяцями тощо. Кількість робітників на роботах з нормованою трудомісткістю визначається за формулою

 

,                                 (3.4.21)

 

де Тпл – середньооблікова кількість робітників; Тп – фонд робочого часу одного робітника у плановому періоді, годин; кн – коефіцієнт виконання норм.

Фонд часу роботи одного середньооблікового робітника визначається на основі кількості робочих днів у плановому періоді, передбачених законом невиходів на роботу і середньої тривалості робочого дня:

 

191