yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

 

Тп = Дп · tдс,                                  (3.4.22)

 

де tдс – середня тривалість робочого дня, годин; Дп – середня кількість днів виходу на роботу у плановому періоді одного робітника:

 

Дпр - Дн,                                 (3.4.23)

 

де Др – кількість робочих днів у плановому періоді за календарем;

Дн – середня кількість днів невиходу на роботу згідно із законодавством (відпустки, хвороби тощо).

Якщо у складі робітників є такі, що мають скорочений робочий день, то середня тривалість робочого дня менша від номінальної тривалості.

Коли виготовляється один вид продукції або виконується однорідна робота, кількість робітників можна визначити за нормами виробітку:

 

,                            (3.4.24)

 

де Вд – денна норма виробітку одного робітника у натуральному вираженні;

N – плановий обсяг продукції у натуральному вираженні.

 

Кількість робітників за нормами обслуговування визначається за формулою

 

,                              (3.4.25)

 

де Чяв – явочна кількість робітників; m – кількість устаткування, що потребує обслуговування; mp – кількість змін роботи.

 

Явочна кількість робітників перераховується в облікову згідно з відсотком втрат робочого часу:

 

,                     (3.4.26)

 

де h – відсоток втрат робочого часу.

 

3.2. Оптимізація залишків запасів та інтервалів поставки матеріалів. На підприємстві запаси належать до об’єктів, що постійно поповнюються, а отже, вимагають постійних капіталовкладень і впливають на рівень ефективності діяльності підприємства. Однак більшість підприємств недооцінюють потреб у них і несуть додаткові витрати на їх поповнення. Особливу увагу варто приділяти виробничим запасам підприємства, тому що вони займають значне місце у структурі запасів. До них відносять: сировину і матеріали, допоміжні матеріали; напівфабрикати і комплектуючі; вторинні відходи виробництва; паливо; тару і тарні матеріали; запасні частини; малоцінні і швидковикористовувані предмети.

Оптимізація витрат на збереження і розміщення запасів здійснюється за допомогою АВС-аналізу (контроль запасів за допомогою їх класифікації). При цьому методі класифікація запасів проводиться відповідно до визначеного показника їх значення.

Також застосовується XYZ-аналіз, де класифікація витрат проводиться відповідно до характеру їх споживання.

Формули розрахунку оптимального розміру запасів наведені в таблиці 3.4.2.

Також необхідно враховувати, що при відпуску запасів у виробництво згідно з П(С)БО 9 «Запаси» застосовуються різні методи оцінки, що впливають на собівартість продукції.

Об’єкт 4 – Оцінка ефективності плану санації.

При оцінці ефективності плану санації доцільно використовувати формулу

 

      Ес = ДП : СВ,                                     (3.4.27)

 

де Ес – ефективність санації; ДП – очікуваний додатковий прибуток за результатами реалізації плану санації; СВ ­– санаційні вкладення;

 

     ДП = ПСд – ПП,                                (3.4.28)

 

де ПСд – дисконтований прибуток підприємства після проведення санації; ПП – прибуток (збиток) підприємства до проведення санації.

 

    ПСд =ПСо : (1+R)N,                           (3.4.29)

 

де ПСо – очікуваний прибуток підприємства після проведення санації; R – ставка дисконту; N – строк санації, років.

 Також при оцінці ефективності можна використовувати додаткову вартість підприємства, яка створена у результаті використання санаційних заходів:

 

192