yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

 

    ДВ = РВ – ЛВ,                                 (3.4.30)

Таблиця 3.4.2 – Формули для розрахунку оптимального розміру запасів[122]

Показник

Формула для розрахунку

1. Розмір одного замовлення

, де Q – розмір одного замовлення; S – обсяг реалізації на1 рік; N – кількість замовлень на 1 рік

2. Середній розмір наявності запасів протягом періоду реалізації партії

, де A – середній розмір запасів у наявності

3. Загальні витрати на збереження

, де T1 – загальні витрати на збереження; p – ціна покупки одиниці запасів у постачальника; C – середні витрати збереження (у відсотках від вартості запасів)

4. Загальні витрати розміщення і транспортування запасів

, де T2 – загальні витрати на розміщення і транспортування запасів; F – витрати на розміщення одного замовлення і його розміщення

5. Загальні витрати управління запасами

,

де T – загальні витрати управління запасами

6. Оптимальний розмір запасів

 , де Qо – оптимальний розмір запасів

7. Оптимальна кількість замовлень на рік

, де N0 – оптимальна кількість замовлень на 1 рік

8. Оптимальна кількість днів між замовленнями

, де to – оптимальна кількість днів між замовленнями

9. Рівень запасів після розміщення нового замовлення

, де Qo – рівень запасів, після якого варто розміщувати замовлення; tn – період постачання; q – обсяг реалізації товарних запасів за 1 день

 

де ДВ – додаткова вартість підприємства, що створена у результаті реалізації плану санації; РВ – прогнозна ринкова вартість підприємства після проведення санації; ЛВ – ліквідаційна вартість підприємства до проведення санації.

Якщо відбувається злиття чи приєднання підприємств (як санаційна міра), то

 

     ДС = РВп – ( РВ1 + РВ2),                   (3.4.31)

 

де РВп – прогнозна ринкова вартість створеного підприємства після проведення санації; РВ1, РВ2 – ринкова вартість підприємств, що поєднуються в ході санації.

4.3. Документальне оформлення результатів санаційного аудиту

Хід санаційного аудиту повинен реєструватися у робочих документах аудитора, склад та кількість яких визначаються у кожному конкретному випадку. При цьому вирішальне значення має мета складання робочих документів, а саме:

-        планування аудиторської перевірки;

-        документальне підтвердження виконаних аудитором процедур;

-                 забезпечення юридичної обґрунтованості проведення аудиту та його законності;

-        одержання в разі потреби інформації про перевірку конкретного підприємства, зробленої кілька років тому, наприклад при судовому розгляді;

-                 документальне оформлення встановленого чи визначеного аудитором аудиторського ризику із зазначенням його величини;

-                 одержання матеріалу для подальших аудиторських перевірок та ін.

Форма подання документів визначається їхнім призначенням, способом та джерелом одержання чи складання, характером інформації, що міститься. Робочі документи вміщують у собі документи з аналітичного огляду, перевірки та підтвердження окремих показників, документів та ін. Кожному етапу аудиторської перевірки (при проведенні санаційного аудиту можна виділити два важливих етапи: оцінка глибини кризи та висловлення думки про санаційну концепцію) характерне складання певних робочих документів аудитора, але всі вони повинні відповідати ряду вимог:

 

193