yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

-                             містити досить повну та детальну інформацію;

-                             зазначати найбільш істотні моменти, щодо яких аудитору необхідно висловити думку;

-                             відображати стан і оцінку системи внутрішнього контролю і ступінь довіри до нього;

-                             необхідно обов’язково зазначити місце і дату складання документа, порядковий номер сторінки в робочій документації.

Важливим робочим документом є документи з планування аудиту. План проведення аудиторської перевірки може являти собою перелік етапів аудиту і головних напрямків перевірки із зазначенням термінів їх виконання й оцінок про контроль. Програма аудиторської перевірки повинна бути тісно пов’язана з планом, являти собою повний його виклад, деталізувати його.

Після завершення аудиту складається аудиторський висновок, який відповідно до мети складання має такі призначення:

-                             змістовний цілеспрямований висновок незалежного аудитора про надані документи до аудиту (звітність, план санації тощо);

-                             правовий акт, оскільки у визначених законом випадках лише перевірені аудитором документи є доказом про результати роботи підприємства.

Істотні елементи аудиторського висновку визначаються міжнародною і національною практикою, а саме:

1) загальні положення – необхідно зазначити назву підприємства, яке надало план санації до аудиту; ким здійснюється аудит; номер ліцензії; кому адресується аудиторський висновок; склад документів, що перевіряються аудитором; період і час перевірки; відповідальність керівників підприємства й аудитора;

2) масштаби перевірки (зазначити обсяг та види проведених досліджень) – зазначити, що аудит проведений відповідно до вимог міжнародних, національних нормативів і загальноприйнятої практики; провести оцінку фінансового стану підприємства; оцінити маркетингову політику підприємства, виробничий потенціал, технології та інновації, кадрову політику, систему постачання.

Питання та завдання для самостійного виконання

 

1.      Що розуміється під аудитом згідно із законодавством України?

2.      Який аудит вважається санаційним?

3.      Згадайте сутність аудиторської діяльності.

4.      Хто може бути аудитором?

5.      Що Ви розумієте під аудиторським висновком?

6.      Якими правами наділяється аудитор під час перевірки?

7.      Які існують обмеження щодо проведення аудиту?

8.      Назвіть особливості та етапи проведення санаційного аудиту.

9.      У яких випадках проведення санаційного аудиту є обов’язковим?

10.  Які методи перевірки застосовує аудитор?

11.  Що є об’єктом санаційного аудиту?

12.  Чим відрізняється санаційний  аудит від аудиту фінансової діяльності підприємства?

13.  Назвіть особливості проведення аудиту під час фінансової кризи підприємства.

14.  Хто є замовником санаційного аудиту?

15.  Методика проведення санаційного аудиту.

 

 

Завдання 3.4.1. Обчисліть економічний ефект від санації, якщо відомо, що майбутня вартість додатково одержаного прибутку від санаційних заходів становить 100000 грн, коефіцієнт дисконтування 0,797, інвестиції на проведення санаційних заходів 60000 грн.

 

194