yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

Завдання 3.4.2. Зробіть загальний аналіз виробництва і реалізації продукції та визначте динаміку показників виробництва і реалізації продукції, назвіть причини їх зміни. Відобразіть загальну модель аналізу виробництва і реалізації продукції.

 

 

Таблиця 3.4.2.1 - Взаємозв’язок показників випуску та реалізації продукції

Показник

Базовий період

Звітний період

 

Відхилення

У відсотках до базового періоду

Залишок готової продукції на складі на початку року

300

 

 

 

Випуск продукції за звітний період

4900

5110

 

 

Залишок готової продукції на складі на кінець року

350

370

 

 

Відвантаження продукції з урахуванням обов’язків з поставок

 

 

 

 

Відвантажені товари, які не сплачені на початок періоду

20

 

 

 

Відвантажені товари, які не сплачені на кінець періоду

85

120

 

 

Реалізація продукції

 

 

 

 

 

Завдання 3.4.3. Проаналізуйте виконання завдання щодо випуску продукції у вартісній оцінці та за асортиментом.

Таблиця 3.4.3.1 - Випуск продукції підприємством

Вироби

Ціна за одиницю, грн.

Випуск продукції у натуральному вираженні

завдання

Фактично

А

320

1200

1030

Б

183

3000

3100

В

240

810

920

Г

800

720

690

Д

620

300

-

 

ГЛосарій

АВС-аналіз – розподіл наявних ресурсів або можливостей підприємства на групи з виділенням показників, які за кількістю мають невелике значення, проте у вартісному обчисленні займають найбільшу питому частку у загальній сукупності.

 

АВС-костинг (АВ-костинг), АВМ-костинг (activity -based costing, activity-based management) – система калькулювання за видами діяльності або калькулювання на основі діяльності, або функціональна калькуляція, або поопераційне калькулювання витрат.

 

Kaizen costing - інструмент зниження витрат, що використовують менеджери для досягнення цільової собівартості і забезпечення прибутковості виробництва.

 

Адаптаційна, або прогресивна, реструктуризація – використовується за відсутності кризових явищ як таких, але при виникненні негативних тенденцій з метою їх подолання та адаптації підприємства до нових ринкових умов.

 

Антикризова програма діяльності підприємства – це система комплексних заходів щодо виходу підприємства з кризи, яка передбачає пом’якшення, попередження чи подолання негативних тенденцій розвитку підприємства.

 

Антикризове фінансове управління – це система управлінських заходів з діагностики, упередження, нейтралізації і подолання кризових явищ та причин їх виникнення шляхом своєчасного реагування на зміни, спричинені зовнішнім середовищем через уведення в дію антикризових інструментів, що дають змогу усунути тимчасові фінансові ускладнення на підприємстві та подолати симптоми банкрутства.

 

195