yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

[93] Див.: Карпенко О. В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання : монографія \ О. В. Карпенко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 341 с.; Золотухина А. Д. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) /.А. Д. Золотухина // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 2. Шевчук В. Стратегічний управлінський облік. – К. : Алеута, 2009. – 175 с.; Молчанов С. С. Затраты: учет и снижение за 14 дней (эффективные антикризисные стратегии) : [практическое пособие по учету и отчетности Украины] / С. Молчанов. – М. : Эксмо, 2009. –  491с.

[94] Див.: Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг, Марк С. Управленческий учёт:  пер. с англ. – М. : Вильямс, 2005.

[95] Див.: Давидович І. Є. Контролінг : навчальний посібник / І. Є. Давидович. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 552 с.

[96] Див.: Партін Г. О. Види та місце фінансового контролінгу на підприємстві / Г. О. Партін, Я. В. Маєвська // Науковий вісник    НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. – С. 199-202.

[97] Див.: Сафаров О. Практика контроллинга: что препятствует успеху? / О. Сафаров // Консультант. – 2007. – № 23. – С. 27-31.

[98] Див.: Ільїна С. Б. Контролінг процесів господарської діяльності на підприємствах харчової промисловості : навч. посіб. / С. Б. Ільїна,   Т. С. Журба. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 592 с.

[99] Див.: Войтко С. В., Савицька О. М., Пиркова О. В. Процесний підхід до організації підрозділу контролінгу на підприємстві // Вісник / Національний ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2007. – Вип. 3 (39) : Економіка; Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. –  Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 370 с.; Шепітко Г. Ф. Контролінг : посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 136 с.

[100] Див.: Росс Стивен. Основы корпоративных финансов / Р. Стивен, В. Рэндольф, Дж. Брэдфорд. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 с.

[101] Див.: Росс Стивен. Основы корпоративных финансов / Р. Стивен, В. Рэндольф, Дж. Брэдфорд. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 с.

[102] Див.: Дарманська Г. О. Контролінг: навч. посібник / Г. О. Дарманська, Л. В. Овод. – Хмельницький : ТУП, 2010. – 108 с.

[103] Див.: Масленніков О. Ю. Шляхи вдосконалення внутрішнього фінансового контролю на підприємстві [Електронний ресурс] / О. Ю. Масленніков. – Режим доступу – заголовок з екрану.

[104] Див.: Хайлук С. О. Закордонний досвід використання системи контролінгу в управлінні фінансами підприємств [Електронний ресурс] / С.О. Хайлук. – Режим доступу – заголовок з екрану.

[105] Див.: Маргасова В. Г. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом [Електронний ресурс] / В. Г. Маргасова, А. В. Роговой, В. В. Виговська. – Режим доступу – заголовок з екрану.

[106] Див.: Масленніков О. Ю. Шляхи вдосконалення внутрішнього фінансового контролю на підприємстві [Електронний ресурс] / О. Ю. Масленніков. – Режим доступу – заголовок з екрану.

[107] Див.: Масленніков О. Ю. Шляхи вдосконалення внутрішнього фінансового контролю на підприємстві [Електронний ресурс] / О. Ю. Масленніков. – Режим доступу – заголовок з екрану.

[108] Див.: Хайлук С. О. Закордонний досвід використання системи контролінгу в управлінні фінансами підприємств [Електронний ресурс] / С. О. Хайлук. – Режим доступу – заголовок з екрану.

[109] Див.: Дзьоба В. Б. Ефективне управління фінансами за допомогою впровадження системи фінансового контролінгу [Електронний ресурс] / В. Б. Дзьоба. – Режим доступу – заголовок з екрану.

 

217