yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

– неефективний фінансовий менеджмент.

Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо відсутня або недосконало функціонує система раннього попередження та реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства.

Необхідно зазначити, що наслідком фінансової кризи можуть бути такі зміни:

- фінансові – пов’язані з рухом і структурою капіталу підприємства;

- адміністративні – пов’язані зі структурою менеджменту підприємства;

 

- маркетингові – пов’язані з реорганізацією інфраструктури ринку;

- виробничо-технологічні – пов’язані з організацією виробничого процесу.

Кожному підприємству притаманні специфічні темпи розвитку. Перехід від однієї стадії до іншої може супроводжуватися  кризами  різного типу, зумовленими впливом зовнішніх і  внутрішніх факторів. Тому для керівників підприємства виявлення можливих проявів кризових явищ, визначення  кризових факторів (табл. 1.1.6) можуть бути основою для розроблення антикризових заходів на кожній фазі життєвого циклу підприємства. На практиці, як правило, реалізація  комплексу  антикризових  процедур  починається  на  стадії  занепаду, коли підприємство неплатоспроможне і для відновлення його платоспроможності необхідно застосувати процедуру банкрутства.

Наслідки фінансових криз та кризових явищ для підприємства доцільно ділити на: фінансово-економічні, адміністративно-організаційні,  ресурсні,  ринкові,  виробничо-технологічні  та соціально-психологічні (табл. 1.1.7).

Узагальнюючи підходи щодо сутності та видів фінансових  криз і кризових явищ, причин їх виникнення та наслідків для  підприємства, зазначимо, що доцільно приділяти увагу прогнозуванню можливих загроз, діагностиці  криз і кризових явищ.

Таблиця 1.1.6 – Кризові фактори на різних етапах життєвого циклу підприємства[12]

Кризові фактори, що мають найбільший вплив на даному етапі життєвого циклу підприємства

Внутрішні

Зовнішні

Зародження та становлення

1. Вибір місії підприємства (неправильно визначена  місія, навіть за сприятливого зовнішнього впливу не  дає  можливості розвиватися підприємству).

2. Значна частка позикового  капіталу, що може призвести до загрози невиконання вимог кредиторів.

3. Зростання  витрат, які зумовлені низькою оперативністю укладання  угод, недобросовісністю партнерів.

4.  Низькі підприємницькі здатності.

5. Низька кваліфікація фахівців.

6. Неефективний маркетинг: помилки у визначенні  ринків збуту,  потенційних покупців,  попиту  на товари та послуги

1. Діяльність державних  органів влади:  нестабільна податкова  та кредитно-грошова політика, суперечність правового  поля, нестабільність політичних обставин.

2. Параметри споріднених  та підтримуючих галузей:  погіршення потенціалу споріднених  та підтримуючих галузей,  відмова  у підтримці;  зростання цін на ресурси.

3. Параметри  попиту: різке зниження платоспроможного попиту;  розвиток виробництва товарів-замінників; зміни вимог  покупців  щодо якості товарів, зміни моди,  уподобань, переваг. Параметри конкурентних сил: покращення конкурентної переваги інших  підприємств галузі; погіршення стану  галузі в економіці.

Продовження табл. 1.1.6

Кризові фактори, що мають найбільший вплив на даному етапі життєвого циклу підприємства

Внутрішні

Зовнішні

Зростання

 

21