yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

1. Значна частка позикового капіталу, оскільки підприємство може не забезпечити  виплати своїм кредиторам  та збанкрутувати.

2. Неадекватність  витрат.

3. Неадекватний маркетинг

1. Параметри  попиту: різке  зниження сукупного попиту.

2. Діяльність державних  органів влади:  нестабільність законодавчої  бази  та політичної обстановки; нестабільна  фіскальна та  кредитно-грошова політика;  відмова  від підтримки  даної галузі.

3. Параметри підтримуючих галузей: зростання цін на ресурси, використання ресурсів на інші цілі; відсутність резервних зон стратегічних ресурсів.

4. Параметри факторів виробництва: погіршення кон’юнктури  ринків сировинних та матеріальних ресурсів, трудових  та фінансових  ресурсів, ринків  засобів виробництва, розвиток інноваційної діяльності.

5. Параметри конкурентних сил у галузі: поліпшення положення конкурентів.

Зрілість

1. Недієздатність оборотного капіталу, яка означає, що на складах  з’являється надмірна кількість сировини  та матеріалів, а  також готової  продукції, призводить до  збільшення собівартості продукції  та зменшення прибутку.

2. Втрата  гнучкості  в управлінні

1. Параметри  попиту: розвиток  виробництва товарів-замінників; різке  зниження сукупного попиту.

2. Параметри споріднених  та підтримуючих галузей:  зростання цін на  ресурси, використання ресурсів на  інші  цілі; відсутність  резервних зон  стратегічних ресурсів.

3. Параметри конкурентних сил у галузі: поліпшення становища конкурентів  у галузі; поява  нових сильних конкурентів.

4. Діяльність державних  органів влади:  відмова  підтримки  галузі

Продовження табл. 1.1.6

 Кризові фактори, що мають найбільший вплив на даному етапі життєвого циклу підприємства

Внутрішні

Зовнішні

внутрішні  інтереси підприємства,  не враховується зовнішній  вплив та практично вирішуються лише тактичні завдання.

3. Збільшення  витрат на  управління.  

4. Старіння обладнання, вихід  з  ладу  частини технологічного оснащення призводить  до зниження внутрішньої гнучкості підприємства  та втрати  конкурентних позицій.

5. Неправильна інноваційна політика підприємства (не оновлюється асортимент продукції,  не впроваджуются нові технології)  є  сигналом про  ослаблення позиції  підприємства у  конкурентній боротьбі,  що  також може  призвести  до банкрутства.

6. Неефективність маркетингу.

законодавчої  бази  та політичної обстановки.

Занепад

1. Значна  частка позикового капіталу.

2. Неадекватний маркетинг.

3. Неадекватність витрат.

1. Параметри конкурентних  сил: погіршення  в  цілому становища  галузі  в економіці; поліпшення положення конкурентів;  поява нових  сильних конкурентів.

2. Параметри підтримуючих галузей: погіршення конкурентних  переваг галузі;  зростання  цін на  ресурси, використання ресурсів на інші  цілі; відсутність  резервних зон  стратегічних ресурсів.

    Таблиця 1.1.7 – Характеристика наслідків кризи для підприємства

Наслідки

Зміст та характеристика наслідків

Фінансово-економічні

-  зниження  показників  ліквідності,  фінансової  стійкості,  ділової  активності, майнового стану та рентабельності;

- зменшення інвестиційного потенціалу;

 

22