yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

23.   Ознаки стратегічної кризи підприємства.

24.  Ознаки тактичної кризи підприємства.

25.  Системна та локальна кризи підприємства.

ТЕМА 2

 

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

2.1. Економічна сутність антикризового фінансового управління

Антикризове фінансове управління – це система управлінських заходів із діагностики, упередження, нейтралізації і подолання кризових явищ та причин їх виникнення шляхом своєчасного реагування на зміни, спричинені зовнішнім середовищем через уведення в дію антикризових інструментів, що дають змогу усунути тимчасові фінансові ускладнення на підприємстві та подолати симптоми банкрутства.

 

Діяльність будь-якого підприємства постійно знаходиться під впливом цілої низки внутрішніх та зовнішніх чинників, які як позитивно, так і негативно впливають на нього. Саме завдяки впливу негативних чинників підприємство може опинитись у кризовому стані. Для розв’язання цієї проблеми необхідне антикризове управління, яке є важливою складовою цілісної системи управління підприємством і характеризується самостійною професійною діяльністю, що має основну мету – запобігання кризовим явищам та подолання їх у діяльності підприємства.

Антикризове фінансове управління набуває широкого застосування в економічній теорії та в практичній діяльності суб’єктів господарювання, однак тлумачення його сутності неоднозначне.

 

 

 

 

      Узагальнення поглядів науковців щодо сутності

поняття «антикризове фінансове управління»[13]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумовуючи вищенаведені трактування антикризового управління, можна зробити висновок,  що під антикризовим фінансовим управлінням розуміють сукупність дієвих прийомів, способів, засобів, які дозволяють завчасно спрогнозувати всі негативні явища, що виникають у процесі діяльності суб’єктів господарювання та недопущення його банкрутства у найближчий час.

Обʼєктом антикризового фінансового управління є кризові явища, які спостерігаються в діяльності суб’єктів господарювання.

Система антикризового фінансового управління підприємством базується на визначених принципах, які є основою організації антикризового фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства. Основні принципи, на яких ґрунтується антикризове фінансове управління, такі[14]:

принцип  розуміння  негативних  наслідків  виникнення  та поглиблення  кризи;

принцип діагностики кризових явищ підприємства,  а саме проведення ретроспективного, оперативного і перспективного цільового аналізу, спрямованого на виявлення ознак кризи підприємства, ідентифікацію її глибини та можливих наслідків, оцінку можливостей підприємства щодо подолання кризи;

принцип  реалістичності в оцінці  успіхів або  невдач, які спостерігаються у діяльності суб’єктів господарювання.

Функції антикризового фінансового управління:

 

1) планування – це процес визначення цілей організації та їх змін, стратегій і програм антикризової стабілізації, ресурсів для їх досягнення. Дослідники та практики з питань антикризового фінансового управління пропонують планування виходу із кризового стану починати із формулювання стратегії і вже після того займатися розробленням та реалізацією заходів тактичного характеру в рамках антикризових стратегій. При цьому виділяють такі стратегії антикризового фінансового управління: стратегію економії, стратегію повороту, стратегію кризового бізнес-інжинірингу, стратегію виходу. Мета стратегії та напрями реалізації кожної  зі стратегій наведені у табл.1.2.8.

 

24