yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 

4) контроль – прогнозування відхилень від намічених цілей для своєчасного оперативного внесення змін, спрямованих на підвищення ефективності антикризових заходів.

 

Процес антикризового фінансового управління підприємством  базується на таких основних етапах.

 

Етапи процесу антикризового фінансового  управління підприємством

Етап 1. Здійснення постійної діагностики фінансового стану підприємства з метою раннього виявлення симптомів фінансової кризи.

Етап 2. Розроблення системи профілактичних заходів щодо запобігання  фінансовій кризі в ході здійснення діагностики фінансового стану  підприємства.

Етап 3. Ідентифікація параметрів фінансової кризи у разі діагностування її настання.

Етап 4. Вибір механізмів фінансової стабілізації підприємства, адекватних  масштабам його кризового фінансового стану.

Етап 5. Розроблення і реалізація комплексної програми виведення підприємства із фінансової кризи.

Етап 6. Контроль за реалізацією програми виведення підприємства із фінансової кризи.

Етап 7. Розроблення і реалізація заходів щодо усунення підприємством негативних наслідків фінансової кризи.

Запровадження антикризового фінансового управління на підприємстві сприятиме запобіганню виникнення банкрутства підприємства. Антикризовим управлінням займається спеціально створений відділ на підприємстві, працівники якого мають достатній рівень знань, або аудитори чи аудиторські фірми. Процес антикризового управління базується на детальному та ґрунтовному аналізі фінансового стану підприємства. До оцінних показників причин розвитку кризи і виникнення загрози банкрутства відносять: рівень прибутковості; оборотність активів та капіталу, тенденції їх розвитку; обсяги збитків за окремими ризиковими подіями (втрата основних фондів, товарно-матеріальних запасів, списання дебіторської заборгованості, збитки за інвестиційними проектами, банкрутство структур, співвласником яких є підприємство); обсяг і рівень накладання штрафних санкцій за порушення податкового, валютного, митного та інших видів законодавства; рівень фінансового важеля.

Антикризова програма

Під час розроблення та реалізації антикризової програми керівництво підприємств повинно спиратися на власні сили та можливості або залучати стороннього інвестора, здійснювати контроль над процесом її реалізації; розробляти та впроваджувати систему запобігання кризовим явищам у майбутньому.

 

Антикризова програма діяльності підприємства – це система комплексних заходів щодо виходу підприємства з кризи, яка передбачає пом’якшення, попередження чи подолання негативних тенденцій розвитку підприємства.

 

 

Для ефективного вирішення завдань антикризового менеджменту на підприємствах програма антикризового управління повинна складатися із заходів за такими напрямам: маркетингова політика, управління персоналом, фінансове управління, інвестиційна політика та організаційне управління й операційний менеджмент. Ефективне й одночасне впровадження заходів цих напрямів дозволить вивести підприємство зі стану кризи та забезпечить його фінансове оздоровлення.

Основні напрями антикризової програми

Фінансове управління. Основною метою є поновлення платоспроможності й відновлення фінансової стабільності підприємства. Діагностика фінансового стану та оцінка перспектив розвитку бізнесу - одна із найважливіших процедур фінансового оздоровлення підприємства. Фінансовий аналіз, що проводиться економістами підприємства, повинен оцінити внутрішню структуру підприємства, чисті грошові потоки, передбачити «слабкі місця», виявити ступінь залежності діяльності підприємства від зовнішніх та внутрішніх чинників [15].

 

26