yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Необхідним є детальне вивчення доцільності зміни стратегії підприємства, можливості переходу на випуск нової продукції, виходу на нові ринки збуту та використання нових каналів збуту продукції (або створення власної мережі дистрибуції). Є потреба в аналізі й подальшому вдосконаленні внутрішніх і зовнішніх зв’язків підприємства та дослідженні системи товарних, фінансових, організаційних та інших зв’язків підприємства.

Фінансову стабілізацію на підприємстві під час загострення кризових ситуацій необхідно здійснювати за такими етапами:

1.      Усунення неплатоспроможності підприємства.

2.      Відновлення фінансової стабільності підприємства.

3.      Зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання підприємства.

Фінансова стабілізація на підприємстві здійснюється за допомогою таких механізмів:

 1) оперативний механізм фінансової стабільності - механізм базується на принципі «відсікання зайвого», є захисною реакцією підприємства на несприятливий фінансовий розвиток і позбавлений наступальних управлінських рішень;

 2) тактичний механізм фінансової стабільності - механізм із використанням окремих захисних заходів, у цілому є наступальною тактикою, спрямованою на перелом несприятливих тенденцій фінансового розвитку, ґрунтується на використанні моделей фінансової рівноваги в довгостроковому періоді;

 3) стратегічний механізм фінансової стабілізації – це механізм винятково наступальної стратегії фінансового розвитку, що ставить за мету прискорення загального економічного розвитку підприємства, використовує моделі прискореного економічного зростання підприємства.

Маркетингова політика. Передбачає аналіз ринку, прогнозування його подальшого розвитку, визначення власної позиції на ринку цінової й асортиментної політики, оцінку комерційного ризику, пов’язаного зі зміною ринкової ситуації, підготовку висококваліфікованих спеціалістів із маркетингу. Маркетингова програма передбачає заходи, які необхідно виконати підприємству для стабілізації ситуації на ринку і з виходу з кризи неплатоспроможності.

Маркетингові антикризові програми можуть бути частиною стратегічного й тактичного плану виходу з кризи чи антикризового бізнес-плану[16]. Основними в антикризовому маркетингу підприємства мають бути стратегії просування товарів на нові ринки, завоювання нових сегментів ринку, зміцнення становища на старих ринках, диверсифікованості. Ключовою стратегією в рамках маркетингової політики на підприємствах повинна бути продуктово-маркетингова стратегія, що сприяє розробленню приватних стратегій організації.

Інвестиційна політика та управління інвестиціями. Важливе місце в розробленні антикризової програми займає інвестиційна політика як складова стратегічного планування. Вона передбачає такі основні напрями:

1.    Управління ризиком.

2.    Програмно-цільове управління і складання капітальних бюджетів.

3.    Стратегічний аналіз.

4.    Стратегічне управління, що охоплює інвестиції, фінансування, виробничу діяльність.

Ефективність виробничої діяльності підприємств може бути забезпечена лише за умов оптимального використання виробничих ресурсів, ефективної інвестиційної і фінансової політики. В рамках інвестиційної політики на підприємствах необхідно провести оцінку привабливості підприємства й оцінку інвестиційних проектів, які в майбутньому можуть принести підприємству прибуток. На базі отриманих розрахунків розробити антикризову інвестиційну політику (програму) підприємства.

Управління персоналом. Управління персоналом – це  сукупність цілеспрямованих дій керівного складу організації та структурних підрозділів з управління підлеглими, спрямованих на досягнення поставлених загальних і специфічних цілей підприємства через систему мотивації.

 

27